Väggkalender

Börja dagen med någon av Majemas stora och tydliga väggkalendrar! En gemensam klasskalender hjälper till att skapa tydlighet och struktur för dina elever. En väggkalender är perfekt att utgå från när du vill göra dina elever delaktiga i samlingen och planeringen, vare sig det gäller planering av dag, vecka, månad, termin eller år.
Vilken årskalender passar dig och din klass bäst?

Köp väggalmanacka hos Majema

Majemas väggkalendrar används såväl på skola som förskola, de har en god pedagogisk tanke och löper läsårsvis. Att dagligen arbeta med sin väggkalender ger eleverna tydlig överblick över dag, månad, år och årstider.


Läs mer Visa mindre
Hela året runt

Årshjulet på månadskalendern Hela året runts omslag kommer igen varje månad, på varje månadsblad finns cirkeln med tårtbitar som visar varje månad i olika färger. Allt eftersom man fyller på med klasspecifik information skapar man en klassrumskalender för hela klassen. Den stora väggkalendern tilltalar och engagerar såväl elever som personal på skolan.

Årsblocket

Årsblocket är en perfekt väggalmanacka att samlas kring. Här visas dag, vecka, månad och år tillsammans med namnsdagar och viktiga dagar. Alla vardagar har en uppgift kopplad till svenska språket, matematik, rörelse eller fakta rörande en högtid eller speciell dag.

En väggkalender i klassrummet fyller en praktisk funktion, här finns mycket att diskutera kring och ger dig möjlighet att starta dagen med en gemensam uppgift.

Väggkalendrar