Loggen

Bokstavsträning
Om Loggen

Bokstavsloggen, Skrivstilsloggen och Handstilsloggen är tre arbetsböcker som låter eleven öva bokstäver men på helt olika sätt. 

I Bokstavsloggen övas det på grundläggande bokstavsträning. I Skrivstilsloggen får eleven öva att både skriva och läsa skrivstil och i Handstilsloggen övar eleverna på att forma bokstäver och utveckla sin handstil.

Bokstavsloggen åk 1

I Bokstavsloggen övar eleven att skriva bokstaven och göra ljudanalys, att skriva egna ord där bokstaven ingår samt skriva en mening utifrån en fråga. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning. Du som lärare får möjlighet att välja i vilken ordning ni ska arbeta med bokstäverna.

Handstilsloggen åk 2

I Handstilsloggen får eleverna som har börjat skriva på egen hand chansen att repetera och öva bokstäver utifrån tre grundformer. Övningarna är i stegrad svårighetsgrad och syftar till att eleverna ska kunna skriva sina texter med flyt och läslig handstil.

Skrivstilsloggen åk 2-3

I Skrivstilsloggen övar eleven att skriva några gemener i taget för att direkt gå över på sammanbindningar genom att skriva kortare ord. Övningarna är varierade och ofta öppna med utrymme för elevernas egna tankar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev!