Loggen

Bokstavsträning
  • Åk 1 - 3
  • Svenska
Om Loggen

Bokstavsloggen, Skrivstilsloggen och Handstilsloggen är tre arbetsböcker som låter eleven öva bokstäver men på helt olika sätt. 

I Bokstavsloggen övas det på grundläggande bokstavsträning. I Skrivstilsloggen får eleven öva att både skriva och läsa skrivstil och i Handstilsloggen övar eleverna på att forma bokstäver och utveckla sin handstil.

Bokstavsloggen åk 1

I Bokstavsloggen övar eleven att skriva bokstaven och göra ljudanalys, att skriva egna ord där bokstaven ingår samt skriva en mening utifrån en fråga. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning. Du som lärare får möjlighet att välja i vilken ordning ni ska arbeta med bokstäverna.

Handstilsloggen åk 2

I Handstilsloggen får eleverna som har börjat skriva på egen hand chansen att repetera och öva bokstäver utifrån tre grundformer. Övningarna är i stegrad svårighetsgrad och syftar till att eleverna ska kunna skriva sina texter med flyt och läslig handstil.

Skrivstilsloggen åk 2-3

I Skrivstilsloggen övar eleven att skriva några gemener i taget för att direkt gå över på sammanbindningar genom att skriva kortare ord. Övningarna är varierade och ofta öppna med utrymme för elevernas egna tankar.