Video om Mitt i prick åk 4-6

Det här är Mitt i prick åk 4-6
5 minuter om Mitt i prick åk 4-6
Lärarpresentation av Mitt i prick åk 4-6
Intervju med Peter Nyström, NCM, om bedömning i matematik
Intervju med lärare Madelene Sjöholm om bedömning i matematik