Läromedel NO/SO Åk 6

Här hittar du läromedel i SO för åk 6.

Majema erbjuder läromedel där eleven får vägledning att söka information om samhället och utrymme att t.ex. föra enkla resonemang om hur demokratiska beslut kan tas i elevnära sammanhang.

Våra läromedel ger eleverna i årskurs 6 en tydlig vägledning för att på ett kreativt och intresseväckande sätt söka mer fakta inom samhällskunskap och historia.

Med Majemas arbetsböcker i SO för åk 6 får eleverna hjälp med delar av arbetet för att nå dit.

Läs mer Visa mindre