Om Språkskrinet åk 1-6

Nyckeln till ett rikare språk
  • Åk 1-6
  • Svenska
Tydligt struktur med rikt innehåll

I Språkskrinet utmanar, utvecklar och använder dina elever sina språkliga förmågor, erövrar språket bit för bit och gör det till sitt eget. Den språkliga självkänslan växer. Genom att i varje kapitel få arbeta med ordkunskap, språklära och skrivning ges dina elever möjligheten att förstå hur språkets delar hänger ihop och hur de är beroende av varandra.

Utvecklande för eleverna - enkelt för dig!

I Språkskrinet är strukturen tydlig. Inför skrivandet av en text får eleverna först fundera, samla idéer och göra en liten planering. Sedan får de respons på sin planering, både av kamrater och lärare och därefter skriver de sin text. Arbetsgången ger verkligen texterna ett kvalitetslyft.

Grundbok och lärarwebb går hand i hand

Lärarwebben (åk 1–3) är det verktyg som förenklar både din undervisning och planering. Här kan du visa alla grundbokens samtalsbilder och uppgifter i storformat och ge ett lyft åt dina genomgångar och uppföljningar. Du får dessutom extra övningar kopplade till sidor i boken.

Prova digitalt

Vad säger lärarna om Språkskrinet?

”Språkskrinet med engagerande teman och fantastiska illustrationer bjuder in till hög elevaktivitet när vi övar tillsammans. Kapitlen erbjuder en variation med en tydlig struktur som underlättar min planering och gör att jag kan lägga tid på att tänka vidare kreativt. Det bästa med Språkskrinet är att alla elever kan vara delaktiga utifrån sina egna förutsättningar.”

Lina Björkman, Katarina Södra Skola

”Jag tycker om att grammatiken är så tydligt förklarad. Det blir lätt för mina elever att förstå vad de ska göra med ett återkommande upplägg. De har blivit lagom utmanande och verkligen utvecklats.”

Ellen Karaft, Åkerstorpsskolan

”I Språkskrinet får mina elever träna på läsförståelse, svara på frågor på, mellan och bortom raderna. De lär sig grammatik på ett naturligt sätt och ökar sin ordkunskap.” 

Jonna Lengstedt, Lyckeby Kunskapscentrum

Språkskrinet