×
Flipbook

Bläddra i boken

Språkskrinet klurarbyrån läsförståelse åk 3

  • Läromedelsserie
  • Svenska
  • Åk 3

”Fyra barn startar en byrå vars uppgift är att, i smyg, hjälpa vuxna lösa vardagsproblem.” Texterna i Klurarbyrån är längre och innehåller fler uttryck och högre nivå på mellanradernaläsning. Det finns mycket att upptäcka, fundera och samtala kring både texter och bilder. Det är också fler karaktärer att lära känna. Frågorna och uppgifterna till texten handlar om att sökläsa, läsa mellan raderna och dra slutsatser, tolka och tänka vidare.

Texterna och arbetsuppgifterna i Klurarbyrån lämpar sig väl för gemensam uppföljning och undervisning i svenska. Som lärare får du här rika tillfällen att lyfta och samtala om nya ord och uttryck, låta eleverna återberätta och sammanfatta handlingen, samt diskutera och fundera över vad som kan komma att hända i nästa kapitel. Även illustrationerna inspirerar till samtal. Varje kapitel består av två sidor text och två sidor med läsförståelsefrågor.

Texterna handlar om Hanna och Matilda som startar en Klurarbyrå tillsammans, med fokus på att få vuxna att stressa mindre. Tjejerna får snart hjälp av Eddie och Viktor samt ett gäng pigga pensionärer.

På frågesidorna får eleverna arbeta med delarna:
- Hitta svaret
- Ord och uttryck
- Lista ut svaret
- Fundera vidare

Frågesidan har alltid samma struktur. Sist i häftet får eleverna, utifrån övergripande frågeställningar, sammanfatta berättelsen, Klurarbyrån.

Klurarbyrån ingår i serien Språkskrinet, läromedel i svenska för årskurs 1-6. Grundboken för årskurs 3 är Språkskrinet detektiv och till den finns även en lärarhandledning med konkreta tips på arbetsgång, läxor och kopieringsunderlag.

Mer information Visa mindre
62 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs: 3
ISBN: 978-91-8587-596-2
Beställnr: 527
Produktstorlek: 48 sidor, 210 x 260 mm, häftad
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel