Aktuella webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Här kan du som lärare i åk FK-6, läsa mer om och anmäla dig till våra kostnadsfria webbinarier. Ta chansen att få tips och nya idéer som du kan använda i din undervisning.

Längre ner på sidan samlar vi även genomförda webbinarier om våra läromedel som du kan titta på när du vill.

Med fokus på språket - Hur du kan arbeta för tidig läs- och skrivutveckling samt skapa trygghet och studiero Torsdagen den 21 september kl. 15:00-16:00

Hur gör du för att skapa en trygg skola? Där elever och lärare trivs och eleverna når sina mål och känner studiero? Linnea Lindqvist anser att grunden måste vara elevernas förutsättning att kunna läsa, skriva och prata svenska. I den här föreläsningen delar Linnea med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer av tidig läs- och skrivinlärning samt metoden Pax. Du får många tips och idéer kring hur ni kan arbeta för en skola som präglas av trygghet och lugn med effektivare undervisningstid och bättre kunskapsresultat.

Linnéa Lindquist arbetar som biträdande rektor på Hammarkullsskolan, en kommunal F–3-skola i ett särskilt utsatt område i Göteborg. Hon är utbildad lärare och författare. Linnea är även en välkänd röst i skoldebatten där hon fokuserar på ett likvärdigt skolsystem, grundskolans finansiering, skolval, etableringsrätt och kommunala budgetar.

Innan Linnéas föreläsning får du lyssna till en kort presentation av Majemas basläromedel i svenska- Läsresan

Ja, jag vill anmäla mig!
En interaktiv läsmetod - Att arbeta gemensamt och enskilt med språkande, läsande och skrivande Tisdagen den 26 september kl. 15:00-16:00

Lyssna till hur en interaktiv läsmetod, där bokstäver och ljud, ordkunskap, texter, flyt och förståelse – tillsammans med glädje och nyfikenhet – skapar en inspirerande och samtidigt balanserad undervisning för dig som lärare och för dina elever. Under föreläsningen berättar Katarina hur elever utvecklar grundläggande kunskaper och färdigheter och hur du som lärare kan utveckla en framgångsrik läs- och skrivundervisning som synkar med Lgr 22 och passar såväl den enskilda eleven som hela klassen. 

Katarina Herrlin är universitetslektor i didaktik med inriktning mot läs- och skriv, samt lärarutbildare vid Linnéuniversitetet. Hon är lågstadielärare och har lång erfarenhet av undervisning i grundskolans tidiga år. Katarina har även skrivit ett flertal läromedel i svenska för årskurserna FK-3. 

Innan Katarinas föreläsning får du lyssna till en kort presentation av Majemas basläromedel i svenska- Läsresan

Ja, jag vill anmäla mig!
En framgångsrik väg till ett rikt språk - Hur du kan arbeta med Läsresan och elever med svenska som andraspråk Onsdagen den 27 september kl. 15:00-16:00

På det här webbinariet får du möta pedagoger som på ett framgångsrikt sätt arbetar med Läsresan och elever som har svenska som andraspråk. Du får lyssna till hur Martina Nelson, Erene Öberg  och Rania Mawaldi, Furulundsskolan samt Ulrika Häggström, Rosendals skola dragit nytta av Läsresans upplägg och strategier samt lyssna till hur de arbetar för att alla elever i klassen ska få en framgångsrik språklig utveckling.

På webbinariet kommer du även kunna ställa frågor till Ulrika Häggström. Perfekt för dig som vill ha extra tips om hur man kan arbeta med läs- och skrivutveckling för elever med svenska som andraspråk.

Webbinariet startar med en kort presentation av Majemas basläromedel i svenska - Läsresan.

Ja, jag vill anmäla mig!
Elever i matematiksvårigheter: Förstå, identifiera och stödja Onsdagen den 8 november kl. 15:00-16:00

De allra flesta lärare har någon gång träffat på elever som påvisar svårigheter i matematik och i alla klassrum sitter någon eller några elever som får kämpa med matematikämnet. Matematiksvårigheter är vanligt förekommande och det är viktigt att lärare har verktygen för att stötta dessa elever på bästa möjliga sätt.

Men vad är matematiksvårigheter? Vilka orsaker finns det till att en elev är i matematiksvårigheter och hur kan man hjälpa eleven? Syftet med den här föreläsningen är att ge dig en ökad kunskap kring matematiksvårigheter, skapa djupare förståelse för elever i matematiksvårigheter samt ge praktiska verktyg och tekniker kring hur skolan kan hjälpa dessa elever. 

Johanna Bolling är speciallärare i matematik och har undervisat i matematik i hela grundskolan, de senaste åren på låg- och mellanstadiet. Hon har även varit förstelärare i matematik och matematikutvecklare där hon bland annat arbetat med undervisningsutveckling.

Innan Johannas föreläsning får du lyssna till en kort presentation av Majemas basläromedel i matematik - Mitt i Prick.

Ja, jag vill anmäla mig!
En framgångsrik väg till ett rikt språk - Hur du kan arbeta med Läsresan och elever med svenska som andraspråk Onsdagen den 15 november kl. 15:00-16:00

På det här webbinariet får du möta pedagoger som på ett framgångsrikt sätt arbetar med Läsresan och elever som har svenska som andraspråk. Du får lyssna till hur Martina Nelson, Erene Öberg och Rania Mawaldi, Furulundsskolan samt Ulrika Häggström, Rosendals skola dragit nytta av Läsresans upplägg och strategier samt lyssna till hur de arbetar för att alla elever i klassen ska få en framgångsrik språklig utveckling.

På webbinariet kommer du även kunna ställa frågor till Martina, Erene och Raina från Furulundsskolan. Perfekt för dig som vill ha extra tips om hur man kan arbeta med läs- och skrivutveckling för elever med svenska som andraspråk.

Webbinariet startar med en kort presentation av Majemas basläromedel i svenska - Läsresan.

Ja, jag vill anmäla mig!
Elever i matematiksvårigheter: Förstå, identifiera och stödja Tisdagen den 28 november kl. 15:00-16:00

De allra flesta lärare har någon gång träffat på elever som påvisar svårigheter i matematik och i alla klassrum sitter någon eller några elever som får kämpa med matematikämnet. Matematiksvårigheter är vanligt förekommande och det är viktigt att lärare har verktygen för att stötta dessa elever på bästa möjliga sätt.

Men vad är matematiksvårigheter? Vilka orsaker finns det till att en elev är i matematiksvårigheter och hur kan man hjälpa eleven? Syftet med den här föreläsningen är att ge dig en ökad kunskap kring matematiksvårigheter, skapa djupare förståelse för elever i matematiksvårigheter samt ge praktiska verktyg och tekniker kring hur skolan kan hjälpa dessa elever. 

Johanna Bolling är speciallärare i matematik och har undervisat i matematik i hela grundskolan, de senaste åren på låg- och mellanstadiet. Hon har även varit förstelärare i matematik och matematikutvecklare där hon bland annat arbetat med undervisningsutveckling.

Innan Johannas föreläsning får du lyssna till en kort presentation av Majemas basläromedel i matematik - Mitt i Prick.

Ja, jag vill anmäla mig!

Tidigare inspelade webbinarier

Här har vi samlat ett urval av tidigare genomförda föreläsningar där vi presenterar våra läromedel för grundskolan.

Presentation av Mitt i prick matematik Fk-åk3!

Hur kan du som lärare skapa goda förutsättningar för dina elevers lärande när att alla elever är olika och har kommit olika långt i sin matematiska utveckling? Här får du veta hur serien kan stötta dig som lärare i din undervisning - du får veta allt du behöver om hur serien är uppbyggt, hur du kan arbetat med det digitala stödet och hur arbetsgången är.

Mitt i Prick Fk - åk 3

Presentation av Mitt i prick matematik åk 4 -6!

Bli trygg i din bedömning och få goda förutsättningar för att kunna möta spridningen i din klass. Här presenteras seriens upplägg och arbetsgång och hur du arbetar med det digitala stödet.

Mitt i Prick åk 4 - 6

Presentation av Läsresan FK-åk3

Är läsa och skriva tillsammans vägen till framgång? Blir eleven en skicklig läsare och skrivare om arbetet upplevs kreativt, meningsfullt och lustfyllt? Följ med läraren och medförfattaren Nelly Bonner på en resa in i Läsresans språkstimulerande miljö där forskning och kreativitet går hand i hand.

Läsresan Fk - åk 3

Tidigare inspelade webbinarier 2

Här har vi samlat ett urval av tidigare genomförda föreläsningar där vi presenterar våra läromedel för grundskolan.

Kom igång med Läsresan FK - så här kan du arbeta med läromedlet

För dig som ska börja arbeta med Läsresan. Vi går igenom arbetsgång och djupdyker i hur du kan arbeta med läsebok, arbetsbok, nivåböckerna och webben. Dessutom delar vi med oss av härliga guldkorn och har självklart tid för frågestund! Inspelningen är från ett tidigare webbinarie.

Läsresan Fk

Kom igång med Läsresan åk 1 - så här kan du arbeta med läromedlet

För dig som ska börja arbeta med Läsresan. Vi går igenom arbetsgång och djupdyker i hur du kan arbeta med läsebok, arbetsbok, nivåböckerna och webben. Dessutom delar vi med oss av härliga guldkorn och har självklart tid för frågestund! Inspelningen är från ett tidigare webbinarie.

Läsresan åk 1

Kom igång med Läsresan åk 2-3 - så här kan du arbeta med läromedlet

För dig som ska börja arbeta med Läsresan. Vi går igenom arbetsgång och djupdyker i hur du kan arbeta med läsebok, arbetsbok, nivåböckerna och webben. Dessutom delar vi med oss av härliga guldkorn och har självklart tid för frågestund! Inspelningen är från ett tidigare webbinarie.

Läsresan FK-3