Läsresan basläromedel i svenska Fk

Ett undervisningslyft för dig, läs-­ och skrivglädje för dina elever!
Elevens läsutveckling startar ofta i skrivande. I Läsresan för förskoleklass både läser och skriver ni tillsammans.

Se filmen om Läsresan FK

Läsebok

I Läsresans läsebok upptäcker och läser du och dina elever texterna tillsammans. Alla är med, ni får en gemensam läsupplevelse med många tillfällen till samtal. I varje kapitel finns förslag på språklekar. Eleverna får lära sig att koppla ljud till bokstav och öva upp den fonologiska medvetenheten - vägen till läsning. Läseboken innehåller 12 kapitel med olika texttyper: berättelser, faktatexter, rim och ramsor alla med sin egen författare och illustratör och språkliga drag. Denna mångfald väcker nyfikenhet och stimulerar läslusten.

Bläddra i boken

Arbetsbok

I Läsresans arbetsbok arbetar eleverna med läsförståelse, bokstav och ljud samt ordbilder - allt kopplat till den gemensamma läsningen och språklekarna i läseboken.

Här får eleverna rita och berätta utifrån en läsförståelsefråga till kapitlets text och dela sina tankar med varandra. De arbetar vidare med veckans bokstav, både form och ljud. De får också öva att kunna läsa och skriva sitt eget namn samt våra vanligaste ordbilder. Arbetsgången är densamma för varje kapitel.

Bläddra i boken

Lärar- och elevwebb

Inled dina lektioner med lärarwebben: lyssna på kapitlets text, arbeta med ordförståelse eller upptäck alfabetets bokstäver och ljud. I Språklådan kan ni välja bland flera interaktiva och språkstimulerande övningar att göra tillsammans. Du kan visa både läsebok och arbetsbok i storformat. Ifrån lärarwebben har du tillgång till lärarhandledning och kan skriva ut alla kopieringsunderlag i färg.

Eleverna loggar enkelt in på Läsresan.se med klassens gemensamma lösenord. Där kan de läsa och lyssna på  läsebokens texter öva på bokstäver och ljud och där finns språkstimulerande, självrättande övningar att jobba med både i skolan och hemma.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I Läsresans lärarhandledning får du en tydlig beskrivning av arbetsgången i läsebok, arbetsbok och webb - kapitel för kapitel. Handledningen har en enkel och handfast struktur där varje lektion får en egen sida. Här beskrivs vilka övningar som kan inleda din lektion samt hur eleverna arbetar vidare i sin arbetsbok och webb. Du får konkreta förslag på hur ni läser kapitlets text gemensamt, vilka samtalsfrågor som passar och hur ni kan arbeta med bokstav och ljud, ordbilder och språklekar. Bild- och bokstavskort, mallar för skapande, hemuppgifter m.m. - allt finns som kopieringsunderlag.

Bläddra i boken

Nivåböcker

I Läsresans nivåböcker har eleverna möjlighet att öva läsning på sin egen nivå, ett viktigt komplement till den gemensamma läsningen. Böckerna finns i 8 nivåer med 8 olika texter i varje nivå och flera olika texttyper. Alla nivåböcker finns även att läsa på elevwebben. I FK är det kanske lämpligt att börja med de första nivåerna, med korta meningar och ljudenlig stavning.

Bläddra i boken

Så här använder du lärarwebben

Det är i webben resan börjar! Att i storformat visa det nya kapitlets text och illustrationer och lyssna på den medryckande inläsningen - det är den bästa start på läsningen som du kan ge dina elever.

Titta på den här korta videoguiden och få en presentation över hur både lärar- och elevwebb fungerar.

Om Läsresan Fk

Elevens läsutveckling startar ofta i skrivande. I Läsresan för förskoleklass både läser och skriver ni tillsammans. I Läsresan övar ni också gemensamt att koppla bokstav till ljud, den fonologiska medvetenheten, som är vägen till att knäcka läskoden. I arbetet med Läsresan ingår det också språklekar inspirerade av Bornholmsmodellen.

Läseboken innehåller 12 kapitel med olika texttyper och genrer. Här presenteras också veckans bokstav. I arbetsboken arbetar eleverna vidare utifrån läseboken. Varje kapitel följer samma struktur: läsförståelse, bokstav och språkljud, namn/ordbilder. I Lärarwebben finns alla berättelser inlästa samt interaktiva redskap för din läs- och skrivundervisning. I Elevwebben ligger läseboken och alla Läsresans nivåböcker samt spel som stärker elevernas språkutveckling. Lärarhandledningen innehåller inte bara arbetsgången för alla komponenter utan också kopieringsunderlag med alfabetet, bild- och bokstavskort, versaler, gemener och ordbilder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev!

Läsresan