Läsresan basläromedel i svenska Åk 1

Ett undervisningslyft för dig, läs- och skrivglädje för dina elever!
Läsresans bärande idé är den gemensamma läsupplevelsen.

Se filmen

Läsebok

I Läsresan är den gemensamma läsupplevelsen det centrala. Därför har alla dina elever samma läsebok. Att utgå från en gemensam text skapar delaktighet och läsglädje och ger många tillfällen till textsamtal. Samtidigt får dina elever öva läsriktning, ordavkodning och igenkänning av ord samt känslan för meningsuppbyggnad - allt utifrån ett sammanhang.

Läseboken för åk 1 innehåller 15 olika texter, av olika författare och illustratörer. Det är berättelser, faktatexter, instruktioner, verser och poesi. Alla texter är rikt illustrerade och ger ett tydligt bildstöd. Läsebokens texter är tänkta både för den gemensamma och den individuella läsningen.

Bläddra i boken

Arbetsbok

I Läsresans arbetsbok åk 1 arbetar eleverna med ord- och läsförståelseuppgifter, utifrån läsebokens text. De får också en skrivuppgift kopplad till kapitlets texttyp. Den presenteras med en modelltext. Dessutom finns repetition av bokstavsljuden och övningar i stavning och grammatik. I arbetsboken ingår häftet Bokstäver och ljud. Häftet är främst tänkt för de elever som behöver öva kopplingen bokstav, ljud och form - men är en bra repetition för alla. Efter vart femte kapitel finns en diagnos med självbedömning - Lilla kollen.

Bläddra i boken

Lärar- och elevwebb

Läsresans webb åk 1 innehåller både en lärar- och en elevwebb till alla dina elever. På lärarwebben har du det interaktiva stödet du behöver för varierade genomgångar. På elevwebben övar eleverna vidare på egen hand utifrån sin nivå. Där finns förutom självrättande, språkutvecklande övningar ett helt nivåboksbibliotek att läsa utifrån sin egen nivå. I lärarwebben övar ni gemensamt att läsa läsebokens texter, med textmarkering. Övar på att förstå ord ur texten. Ni repeterar alfabetet, bokstav och ljud. Tillsammans kan ni skriva utifrån modelltexter. Läsresans webb är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I Läsresans lärarhandledning åk 1 får du en tydlig beskrivning av arbetsgången i läsebok, arbetsbok och webb - för varje kapitel. Varje lektion har en egen sida. En tydlig lektionsplanering med förslag på hur du kan inleda lektionen och hur eleverna arbetar vidare i arbetsbok och webb. Du erbjuds många förslag på hur ni kan läsa kapitlets text gemensamt, vilka läsförståelsefrågor som passar och hur ni kan samtala om texttypen. Det ingår mängder av kopieringsunderlag, ex.  läsflyts- och berättelsekort, hemuppgifter, fördjupningsuppgifter. Du hittar även värdefulla tips och idéer för ett språkutvecklande klassrum.

Bläddra i boken

Läsläxa

Läsresan läsläxor består i varje årskurs av två böcker. De två böckerna innehåller samma texter, men på två olika svårighetsnivåer. Läxböckerna innehåller 15 kapitel med olika texttyper, precis som i läseboken. Här får dina elever möta en ny text kopplad till aktuell texttyp i Läsresan läsebok. Läsresan läsläxor finns också för utskrift på Läsresan lärarwebb. Till varje läsläxa finns det tillhörande läsförståelsefrågor och skrivuppgifter.

Läs-och skrivuppgifter

De här kopieringsunderlagen innehåller uppgifter till Läsresan läsläxor. Till varje kapitel i läxboken presenteras tillhörande läxblad. De innehåller läsförståelsefrågor på flera nivåer och skrivuppgifter. Läxbladen går också att skriva ut från lärarwebben.

Nivåböcker

I Läsresan finns småböcker i åtta nivåer, för elevernas lästräning, i skolan och hemma, Varje nivå innehåller åtta olika böcker med tillhörande läsförståelsefrågor. Även här finns det olika texttyper. Hela nivåboksbiblioteket finns tillgängligt på elevernas webb.

Bläddra i boken

Om Läsresan Åk 1

Läsresans bärande idé är den gemensamma läsupplevelsen.  För dig som lärare i åk 1 handlar det om att, utifrån elevens redan påbörjade läs- och skrivutvecklingsprocess, planera och genomföra undervisning som stödjer den vidare. Tanken med Läsresan för åk 1 är att du som lärare ska få både det stöd och det material som ger goda förutsättningar, möjligheter och utmaningar för alla dina elevers språkutveckling. Elevernas gemensamma möte med text ska beröra, väcka nyfikenhet samt utveckla lusten och viljan att läsa och skriva. Du som undervisar i åk 1 kan göra underverk! Gör en läs- och skrivresa med dina elever - upptäck bokstäver, ord, meningar, bilder och text i ett ständigt pågående kreativt språkutvecklande arbete.

Så här använder du lärarwebben

Lärarwebben är ditt digitala undervisningsstöd. Här startar du undervisningen. Titta på den informativa videoguiden där du får en tydlig presentation om hur du, och dina elever, kan använda lärar- och elevwebben.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev.

Läsresan