Dagens Svenska åk 2-3

Repetera och befäst kunskaper

Om Dagens svenska

Håll svenskan levande och aktuell! Dagens svenska är ett häfte där eleverna ges tillfälle, ofta och lite åt gången, att repetera och befästa sina kunskaper i svenska. Dagens svenska innehåller uppgifter utifrån svenskans alla delar – läsförståelse, ordkunskap, stavning, alfabetisk ordning, skiljetecken, texttyper, språklära, skrivning, meningsbyggnad och mycket mera.

Dagens svenska är ett bra verktyg för löpande avcheckning och fungerar som hjälpmedel i den formativa bedömningen.

Dagens Svenska åk 2

Dagens Svenska 2 innehåller repetition och övningar för elever i årskurs 2. Häftet innehåller en självskattningsfunktion. På varje blad finns en liten smiley-stjärna där eleverna kan visa vad de tyckte om det aktuella momentet i svenska. Du som lärare kan se vad dina elever uppfattar som svårt eller utmanande.

Dagens Svenska åk 3

Dagens Svenska 3 innehåller repetition och övningar för elever i årskurs 3. Häftet innehåller en självskattningsfunktion. På varje blad finns en liten smiley-stjärna där eleverna kan visa vad de tyckte om det aktuella momentet i svenska. Du som lärare kan se vad dina elever uppfattar som svårt eller utmanande. I Dagens Svenska 3 finns övningar där eleverna får repetera det man lärt sig i svenska. Bladen är perforerade och fungerar perfekt som Exit ticket! Bra hjälpmedel i den formativa bedömningen.

Upptäck även Dagens Matte

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev.