Dagens svenska Åk 2 - 3

Repetera och befäst kunskaper
  • Åk 1 - 3
  • Svenska
Om Dagens svenska

Håll svenskan levande och aktuell! Dagens svenska är ett häfte där eleverna ges tillfälle, ofta och lite åt gången, att repetera och befästa sina kunskaper i svenska. Dagens svenska innehåller uppgifter utifrån svenskans alla delar – läsförståelse, ordkunskap, stavning, alfabetisk ordning, skiljetecken, texttyper, språklära, skrivning, meningsbyggnad och mycket mera!

Dagens svenska är ett bra verktyg för löpande avcheckning och fungerar som hjälpmedel i den formativa bedömningen.

Dagens svenska åk 2

Dagens svenska 2 innehåller repetition och övningar för elever i årskurs 2. Häftet nnehåller en självskattningsfunktion. På varje blad finns en liten smiley-stjärna där eleverna kan visa vad de tyckte om det aktuella momentet i svenska. Du som lärare kan se vad dina elever uppfattar som svårt eller utmanande.

Dagens svenska åk 3

Dagens svenska 3 innehåller repetition och övningar för elever i årskurs 3. Häftet nnehåller en självskattningsfunktion. På varje blad finns en liten smiley-stjärna där eleverna kan visa vad de tyckte om det aktuella momentet i svenska. Du som lärare kan se vad dina elever uppfattar som svårt eller utmanande. I Dagens Svenska 3 finns övningar där eleverna får repetera det man lärt sig i svenska. Bladen är perforerade och fungerar perfekt som Exit ticket! Bra hjälpmedel i den formativa bedömningen.

Upptäck även Dagens Matte

Läs mer