Läromedel engelska Åk 3

Elever i årskurs 3 kan i regel redan en hel del engelska, och ju mer de kan desto roligare blir det! Majemas läromedel i engelska för åk 3 tar in genuin engelska i klassrummet och gör undervisningen strukturerad och rolig för både eleverna och dig.

Basläromedel i engelska

Vårt heltäckande basläromedel i engelska för åk 3, är utformat utifrån det centrala innehållet i Lgr22. Alla förmågor tränas – eleverna får lyssna, tala, samtala, läsa och skriva och de får de bästa förutsättningarna att nå målen och bygga upp ett språkligt självförtroende. Fokus i engelska i årskurs 3 är att på ett lustfyllt sätt skapa gott om tillfällen för alla elever att aktivt använda språket i interaktion med andra och i skrivandet. Man får lyssna på tydligt talad engelska, sjunga engelska sånger och dramatisera engelska dialoger med klasskamraterna. Allt detta inom ämnesområden som är välbekanta för eleverna. För dig som lärare finns en tydlig arbetsgång med en lika tydlig handledning.

Extraböcker i engelska för årskurs 3

Grundbokens berättelser finns som fristående bokpaket att förgylla klassrumsbiblioteket med. Du som lärare hittar även kompletterande engelskböcker i vårt utbud. De uppskattas särskilt av pedagoger med behov av extramaterial, antingen i form av utmaning eller stöd då de innehåller övningar som kan utföras både enskilt eller i grupp.

Läs mer Visa mindre