Video om Läsresan

Det här gör Läsresan unik
5 minuter om Läsresan
Skapa läs och skrivglädje med Läsresan
Kom igång med Läsresan FK - så här kan du arbeta med läromedlet
Kom igång med Läsresan åk 1 - så här kan du arbeta med läromedlet
Kom igång med Läsresan åk 2-3 - så här kan du arbeta med läromedlet