Läromedel NO/SO Åk 5

Våra SO/NO läromedel för åk 5 passar för temaarbete och uppmuntrar eleverna till källgranskning samt resonemang utifrån egna reflektioner.

Våra läromedel är härligt illustrerade med en tydlig struktur. Det finns ämnen inom historia, religion och samhällskunskap.

För dig som lärare är det smidigt med ett läromedel i SO där eleverna kan sätta igång direkt och med ett innehåll som svarar upp mot läroplanens krav.

Läs mer Visa mindre