Läromedel svenska Åk 4-6

Här hittar du inspiration till din undervisning så att du kan utveckla dina elevers lästa, skrivna och talade språk. Vi erbjuder läromedel i svenska för åk 4-6 i form av fristående serier och extramaterial där tydlighet och struktur skapar trygghet och förutsättning för en gynnsam språkutveckling för dina elever.

Läromedel som skapar förutsättningar att lyckas

Våra läromedel för svenska i mellanstadiet underlättar din planering och gör elevernas lärande motiverande och lustfyllt. Dina elever får lagom med utmaningar och goda förutsättningar för att lyckas. De får träna på ordkunskap, språklära, läsförståelse, skrivning samt läsa elevnära texterna med tilltalande illustrationer. Vår ambition är att läromedlet ska kunna hjälpa dina elever nå sina kunskapsmål i åk 6 samt vara lätt att undervisa ifrån för dig som mellanstadielärare.

Våra läromedel för svenska åk 4-6

  • Majemas fristående serier av arbetsböcker ger en god grund för undervisningen och ger dig som lärare möjlighet att arbeta med andra delar av svenskämnet, på det sätt som passar dig och din klass.
  • Våra extraböcker i svenska skapar möjligheter till individualisering och hjälper dig möta elevernas olika behov och intressen.
Läs mer Visa mindre