Läromedel svenska åk 6

Majema erbjuder läromedel i svenska för årskurs 6 med ett brett innehåll. Det finns varierade övningar för att träna ordkunskap, språklära, skrivning, läsförståelse och språkbruk.

Med våra läromedel i svenska för åk 6 kan du ge dina elever chansen till ordrikedom, verktyg att kunna skriva och bearbeta texter, argumentera för sina åsikter, ge strategier för att förstå lästa texter och mycket mer för att berika det svenska språket.

I våra läromedel i svenska för årskurs 6 har du som lärare även tillgång till checklistor som du kan ha till hjälp inför den formativa bedömningen. Tillsammans med eleven kan du komma fram till om det är någon förmåga som behöver förstärkas.

Läs mer Visa mindre