Läromedel Åk 4-6

Du som är lärare på mellanstadiet, välkommen till Majema! Dina elever i åk 4-6 ska stöttas i sin undervisning för att sedan få betyg i åk 6. Du kanske inte tycker att det är något problem, men det är väl skönt när man hittar ett läromedel som både du och eleverna tycker fungerar bra?

 

Struktur, kreativitet och bedömning

Vi på Majema har som utgångspunkt att erbjuda läromedel för åk 4-6 som både svarar mot dina behov och läroplanens kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier. Vi vill vara med på vägen och erbjuda eleverna i mellanstadiet motiverande, utmanande och inspirerande läromedel. Vi vill hjälpa dig som lärare med bedömningsstöd, tydliga handledningar, lektionsplaneringar och tips.

Vår ledstjärna när vi tar fram ett nytt läromedel är att struktur och kreativitet ska gå hand i hand. Det ska finnas utrymme för elevens egna tankar och mycket plats för kommunikation. Viktigast är förstås att eleverna når sina mål och att läroplanens betygskriterier uppfylls i åk 6. För att nå dit är vi övertygade om att inlärningen går mycket lättare om man får tillgång till läromedel som är motiverande och har en tydlig struktur – eleverna ska veta vad de ska göra och varför. Om läroböckerna dessutom har härliga bilder och en tilltalande layout, så att arbetet både känns inspirerande och lustfyllt, då är mycket vunnet.

 

Våra läromedel för åk 4-6

För åk 4-6 erbjuder Majema ett basläromedel i matematik och engelska samt ett heltäckande läromedel i svenska. Därutöver finns ett brett utbud av extramaterial i form av fristående arbetsböcker i både svenska och NO/SO när man vill fördjupa sig i ett specifikt område.

Digitalt lärarstöd för gemensamma genomgångar, lärarwebb, finns till basläromedlet i matematik. Till eleverna finns en egen webb för övning och repetition hemma eller i skolan.

Läs mer Visa mindre