Mitt i Prick basläromedel i matematik Åk 4-6

Matteserien som gör att du räcker till!
Om Mitt i Prick Åk 4 - 6

Mitt i prick 4-6 har en tydlig struktur och i varje kapitel finns genomgångar, färdighetsträning, problemlösning, gruppaktiviteter och webbövningar.

I varje kapitel får du basuppgifter och mer utmanande uppgifter.

I kopieringsunderlag och på elevwebben finns färdighetsträning och utmaning på flera nivåer.

Som lärare får du i lärarhandledningen det stöd du behöver för att bedöma och dokumentera elevernas kunskaper.

Börja din lektion på lärarwebben med samtal kring strategier och begrepp. Här hittar du färdiga genomgångar för din undervisning. Elevwebben ger sedan individuell färdighetsträning på flera nivåer.

Grundbok

Grundboken 4A och 4B har en tydlig arbetsgång - ett kapitel är tänkt som en lektion med två sidor grundkurs och en tredje sida fördjupning. Alla elever kan öva och utmanas på sin nivå. Till varje kapitel finns genomgångar, färdighetsträning, problemlösning, gruppaktiviteter och webbövningar. 

Grundboken 4A och 4B innehåller mycket färdighetsträning men också tio kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med en repetitionsbana, en undersökande aktivitet, ett test med självbedömning samt en kluringsida och ett spel. I årskurs 4 skriver eleven i grundboken.

Till grundboken medföljer häftet Mitt lärande, elevens eget provhäfte. Häftet innehåller två prov som testar innehållet i grundboken. Uppgifterna är tydligt kopplade till förmågor i Lgr11. Till varje prov finns en lärarbedömningssida för summering av elevens kunskaper. Eleven utvärderar även sitt eget lärande.

I Mitt i prick 4A arbetar eleverna bland annat med addition/subtraktion huvudräkning med övergång, taluppfattning och positionssystemet - 0- 100 000 och negativa tal. I Mitt i prick 4B arbetar eleverna bland annat med kort division, tid - analog och digital form, bråktal och binära talsystemet.

Lärar- och elevwebb

Det finns en innehållsrik webb för 4A och 4B med en lärardel och en elevdel som hjälper dig att variera undervisningen och möta varje elevs behov. På lärarwebben hittar du inlästa berättelser, genomgångar, begreppsträning, problemlösning och mycket annat. Dessutom ingår lärarhandledning och kopieringsunderlag.

Med elevwebbens färdighetsträning och problemlösning kan varje elev öva utifrån sin nivå.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I lärarhandledningen 4A och 4B hittar du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion. Här finns förslag till inledning av lektionen, genomgång av nya moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning.

Facit för grundboken ingår samt läxor. Här finns även en utförlig bedömningshjälp knuten till häftet Mitt lärande. Lärarhandledning finns även som blädder-pdf på webben.

Kopieringsunderlag

Till flertalet kapitel finns två kopieringsunderlag.

Nivå 1 - färdighetsträning och öva mer.

Nivå 2 - fördjupning. Här finns också olika spel.

Kopieringsbladen finns även som utskriftsbara pdf:er på webben.

Grundbok

Grundboken 5A och 5B har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion med två sidor grundkurs och en tredje sida fördjupning. Alla elever kan öva och utmanas på sin nivå. Till varje kapitel finns genomgångar, färdighetsträning, problemlösning, gruppaktiviteter och webbövningar. Grundboken 5A och 5B innehåller mycket färdighetsträning men också tio kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med en repetitionsbana, en undersökande aktivitet, ett test med självbedömning samt en kluringsida och ett spel.

I årskurs 5 kan eleven välja att skriva i elevboken eller i ett räknehäfte. Till grundboken medföljer häftet Mitt lärande, elevens eget provhäfte. Häftet innehåller två prov som testar innehållet i grundboken. Uppgifterna är tydligt kopplade till förmågor i Lgr11. Till varje prov finns en lärarbedömningssida för summering av elevens kunskaper. Eleven utvärderar även sitt eget lärande.

I Mitt i prick 5 A arbetar eleverna bland annat med bråk och decimaltal, vinklar, koordinatsystem och binära talsystemet. I Mitt i prick 5 B arbetar eleverna bland annat med kort division, bråk, procent och ekvationer.

Lärar- och elevwebb

Det finns en innehållsrik webb för 5A och 5B med en lärardel och en elevdel som hjälper dig att variera undervisningen och möta varje elevs behov. På lärarwebben hittar du inlästa berättelser, genomgångar, begreppsträning, problemlösning och mycket annat. Dessutom ingår lärarhandledning och kopieringsunderlag. Med elevwebbens färdighetsträning och problemlösning kan varje elev öva utifrån sin nivå.

Om du som lärare vill konkretisera något ytterligare så finns Mattelådan med en mängd verktyg att tillgå. Problemlösningsuppgifter ger eleverna möjlighet att fundera kring strategier och lösningar, enskilt eller i par. Eleverna loggar enkelt in p mip.se och de har också tillgång till en samling konkreta verktyg från Mattelådan som kan användas som stöd vid genomgångar eller som laborativt material under arbetet i boken.

Lärarhandledning

I lärarhandledningen 5A och 5B hittar du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion. Här finns förslag till inledning av lektionen, genomgång av nya moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. Facit för grundboken ingår samt läxor. Här finns även en utförlig bedömningshjälp knuten till häftet Mitt lärande. Lärarhandledning finns även som blädder-pdf på webben.

Kopieringsunderlag

Till flertalet kapitel finns två kopieringsunderlag.

Nivå 1 - färdighetsträning och öva mer.

Nivå 2 - fördjupning. Här finns också olika spel.

Kopieringsbladen finns även som utskriftsbara pdf:er på webben.

Bedömning - så blir den ett verktyg för lärande - forskarens perspektiv

Del ett ur miniserien om undervisning och lärande med fokus på bedömning och hur det kan bli ett verktyg för elevens lärarande.

- Hur jobbar man med bedömning så att den verkligen bidrar till elevens lärande? Peter Nyström är universitetslektor vid Göteborgs universitet och föreståndare för NCM och har arbetat med bedömningsfrågor under lång tid. 

Lyssna på Peter när han resonerar kring bedömning och hur den änger ihop med undervisningen, hur man som lärare kan tänka och agera i klassrummet för att skapa situationer som möjliggör lärande.

Bedömning - så blir den ett verktyg för lärande - lärarens perspektiv

Del två ur miniserien om undervisning och lärande med fokus på bedömning och hur det kan bli ett verktyg för elevens lärarande.

- Många lärare upplever att de vill ha hjälp med att kunna identifiera elevernas matematiska förmågor så att de kan stötta och optimera deras lärande, säger Madelene Sjöholm, förstelärare i matematik i Sollentuna. Hennes sätt att jobba med bedömning har vuxit fram under mer än 15 år som lärare där utgångspunkten alltid varit läroplanen och där samtalen med kollegorna bidragit till utvecklande tankar, idéer och samsyn. Lyssna på hennes tankar när hon delar med sig av hur hon arbetar med bedömning i klassrummet. 


Mitt i Prick