Mitt i Prick basläromedel i matematik Åk 4-6

Matteserien som gör att du räcker till!
Om Mitt i Prick Åk 4 - 6

Mitt i prick 4-6 har en tydlig struktur och i varje kapitel finns genomgångar, färdighetsträning, problemlösning, gruppaktiviteter och webbövningar.

I varje kapitel får du basuppgifter och mer utmanande uppgifter.

I kopieringsunderlag och på elevwebben finns färdighetsträning och utmaning på flera nivåer.

Som lärare får du i lärarhandledningen det stöd du behöver för att bedöma och dokumentera elevernas kunskaper.

Börja din lektion på lärarwebben med samtal kring strategier och begrepp. Här hittar du färdiga genomgångar för din undervisning. Elevwebben ger sedan individuell färdighetsträning på flera nivåer.

Lgr22 och Mitt i prick

Är Mitt i prick uppdaterad efter Lgr22? Det enkla svaret är JA! Det är faktiskt så att Lgr22 passar Mitt i prick ännu bättre än Lgr11, eftersom det som är nytt i kursplanen från 1 juli 2022 redan finns med.

Vad är nytt?

Taluppfattning och tals användning
De negativa talen betonas bland de rationella talen. Negativa tal finns med i Mitt i prick, både i årskurs 4 och i årskurs 6. 

Algebra
I Lgr22 utökas algebraområdet med variabler och deras användning i enkla algebraiska uttryck och ekvationer. Här betonas också algebraiska metoder för att lösa enkla ekvationer. Detta finns i Mitt i prick på följande ställen:

  • Åk 4: Grundbok 4a: kap 20
  • Åk 5: Grundbok 5a: kap 20   Grundbok 5b: kap 5, 40, 50
  • Åk 6: Grundbok 6a: kap 10, 20, 25, 30, 35, 45   Grundbok 6b: kap 10, 25, 27, 45, 50

Geometri
Inom geometriområdet poängteras enhetsombyten med standardiserade måttenheter, vilket finns med i alla geometriavsnitt i årskurs 4-6. 

Samband och förändring
Nytt under rubriken Samband och förändring är hur proportionella samband uttrycks i bråk-, decimal- och procentform. Detta finns i Mitt i prick på följande ställen:

  • Åk 4: Grundbok 4b: kap 10, 30
  • Åk 5: Grundbok 5b: kap 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 35
  • Åk 6: Grundbok 6b: kap 11, 14, 15, 35, 36, 37, 40, 50

Så känn dig trygg, allt från den reviderade läroplanen finns redan med i Mitt i prick 4-6. Vi kommer att ändra läroplansnamnet vid tilltryck, men för miljöns skull slänger vi inga böcker.   


Grundbok

Grundboken 4A och 4B har en tydlig arbetsgång - ett kapitel är tänkt som en lektion med två sidor grundkurs och en tredje sida fördjupning. Alla elever kan öva och utmanas på sin nivå. Till varje kapitel finns genomgångar, färdighetsträning, problemlösning, gruppaktiviteter och webbövningar. 

Grundboken 4A och 4B innehåller mycket färdighetsträning men också tio kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med en repetitionsbana, en undersökande aktivitet, ett test med självbedömning samt en kluringsida och ett spel. I årskurs 4 skriver eleven i grundboken. Hösten 2022 kommer en ny grundbok där eleven kan välja att skriva i boken eller i ett räknehäfte.

Till grundboken medföljer häftet Mitt lärande, elevens eget provhäfte. Häftet innehåller två prov som testar innehållet i grundboken. Uppgifterna är tydligt kopplade till förmågor i Lgr22. Till varje prov finns en lärarbedömningssida för summering av elevens kunskaper. Eleven utvärderar även sitt eget lärande.

I Mitt i prick 4A arbetar eleverna bland annat med addition/subtraktion huvudräkning med övergång, taluppfattning och positionssystemet - 0- 100 000 och negativa tal. I Mitt i prick 4B arbetar eleverna bland annat med kort division, tid - analog och digital form, bråktal och binära talsystemet.

Lärar- och elevwebb

Det finns en innehållsrik webb för 4A och 4B med en lärardel och en elevdel som hjälper dig att variera undervisningen och möta varje elevs behov. På lärarwebben hittar du inlästa berättelser, genomgångar, begreppsträning, problemlösning och mycket annat. Dessutom ingår lärarhandledning och kopieringsunderlag.

Med elevwebbens färdighetsträning och problemlösning kan varje elev öva utifrån sin nivå.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I lärarhandledningen 4A och 4B hittar du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion. Här finns förslag till inledning av lektionen, genomgång av nya moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning.

Facit för grundboken ingår samt läxor. Här finns även en utförlig bedömningshjälp knuten till häftet Mitt lärande. Lärarhandledning finns även som blädder-pdf på webben.

Kopieringsunderlag

Till flertalet kapitel finns två kopieringsunderlag.

Nivå 1 - färdighetsträning och öva mer.

Nivå 2 - fördjupning. Här finns också olika spel.

Kopieringsbladen finns även som utskriftsbara pdf:er på webben.

Grundbok

Grundboken 5A och 5B har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion med två sidor grundkurs och en tredje sida fördjupning. Alla elever kan öva och utmanas på sin nivå. Till varje kapitel finns genomgångar, färdighetsträning, problemlösning, gruppaktiviteter och webbövningar. Grundboken 5A och 5B innehåller mycket färdighetsträning men också tio kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med en repetitionsbana, en undersökande aktivitet, ett test med självbedömning samt en kluringsida och ett spel.

I årskurs 5 kan eleven välja att skriva i elevboken eller i ett räknehäfte. Till grundboken medföljer häftet Mitt lärande, elevens eget provhäfte. Häftet innehåller två prov som testar innehållet i grundboken. Uppgifterna är tydligt kopplade till förmågor i Lgr22. Till varje prov finns en lärarbedömningssida för summering av elevens kunskaper. Eleven utvärderar även sitt eget lärande.

I Mitt i prick 5 A arbetar eleverna bland annat med bråk och decimaltal, vinklar, koordinatsystem och binära talsystemet. I Mitt i prick 5 B arbetar eleverna bland annat med kort division, bråk, procent och ekvationer.

Lärar- och elevwebb

Det finns en innehållsrik webb för 5A och 5B med en lärardel och en elevdel som hjälper dig att variera undervisningen och möta varje elevs behov. På lärarwebben hittar du inlästa berättelser, genomgångar, begreppsträning, problemlösning och mycket annat. Dessutom ingår lärarhandledning och kopieringsunderlag.

Med elevwebbens färdighetsträning och problemlösning kan varje elev öva utifrån sin nivå.

Om du som lärare vill konkretisera något ytterligare så finns Mattelådan med en mängd verktyg att tillgå. Problemlösningsuppgifter ger eleverna möjlighet att fundera kring strategier och lösningar, enskilt eller i par. Eleverna loggar enkelt in på mip.se och de har också tillgång till en samling konkreta verktyg från Mattelådan som kan användas som stöd vid genomgångar eller som laborativt material under arbetet i boken.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I lärarhandledningen 5A och 5B hittar du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion. Här finns förslag till inledning av lektionen, genomgång av nya moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. Facit för grundboken ingår samt läxor. Här finns även en utförlig bedömningshjälp knuten till häftet Mitt lärande. Lärarhandledning finns även som blädder-pdf på webben.

Kopieringsunderlag

Till flertalet kapitel finns två kopieringsunderlag.

Nivå 1 - färdighetsträning och öva mer.

Nivå 2 - fördjupning. Här finns också olika spel.

Kopieringsbladen finns även som utskriftsbara pdf:er på webben.

Grundbok

Grundbok 6A har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första utgör basen, det alla ska arbeta med. Här finns också kapitlets samtalsbild med tillhörande berättelse. Den tredje sidan har extra övningar för fördjupning. I årskurs 6 kan eleven skriva i grundboken eller i ett räknehäfte bredvid, vilket möjliggör att alla elever har samma bok.

Mitt i prick 6A innehåller mycket färdighetsträning men också tio kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med en repetitionsbana, en undersökande aktivitet, ett test med självbedömning samt en kluringsida och ett spel.

Till grundboken medföljer häftet Mitt lärande 6A, elevens eget provhäfte. Häftet innehåller två prov som testar innehållet i grundboken. Uppgifterna är tydligt kopplade till förmågorna i Lgr22. Till varje prov finns en lärarbedömningssida för summering av elevens kunskaper. Eleven utvärderar även sitt eget lärande.

I Mitt i prick 6A arbetar eleverna bland annat med decimal tal, ekvationer, skala, grafer och kombinatorik.


Lärar-och elevwebb

Det finns en innehållsrik webb för 6A med en lärardel och en elevdel som hjälper dig att variera undervisningen och möta varje elevs behov. På lärarwebben hittar du inlästa berättelser, genomgångar, begreppsträning, problemlösning och mycket annat. Dessutom ingår lärarhandledning och kopieringsunderlag.

Med elevwebbens färdighetsträning och problemlösning kan varje elev öva utifrån sin nivå.

Om du som lärare vill konkretisera något ytterligare så finns Mattelådan med en mängd verktyg att tillgå. Problemlösningsuppgifter ger eleverna möjlighet att fundera kring strategier och lösningar, enskilt eller i par. Eleverna loggar enkelt in på mip.se och de har också tillgång till en samling konkreta verktyg från Mattelådan som kan användas som stöd vid genomgångar eller som laborativt material under arbetet i boken.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I lärarhandledningen 6A hittar du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion. Här finns förslag till inledning av lektionen, genomgång av nya moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. Facit för grundboken ingår samt läxor. Här finns även en utförlig bedömningshjälp knuten till häftet Mitt lärande. Lärarhandledning finns även som blädder-pdf på webben.

Kopieringsunderlag

Till flertalet kapitel finns två kopieringsunderlag.

Nivå 1 - färdighetsträning och öva mer.

Nivå 2 - fördjupning. Här finns också olika spel.

Kopieringsbladen finns även som utskriftsbara pdf:er på webben.

Bedömning - så blir den ett verktyg för lärande - forskarens perspektiv

Del ett ur miniserien om undervisning och lärande med fokus på bedömning och hur det kan bli ett verktyg för elevens lärarande.

- Hur jobbar man med bedömning så att den verkligen bidrar till elevens lärande? Peter Nyström är universitetslektor vid Göteborgs universitet och föreståndare för NCM och har arbetat med bedömningsfrågor under lång tid. 

Lyssna på Peter när han resonerar kring bedömning och hur den änger ihop med undervisningen, hur man som lärare kan tänka och agera i klassrummet för att skapa situationer som möjliggör lärande.

Bedömning - så blir den ett verktyg för lärande - lärarens perspektiv

Del två ur miniserien om undervisning och lärande med fokus på bedömning och hur det kan bli ett verktyg för elevens lärarande.

- Många lärare upplever att de vill ha hjälp med att kunna identifiera elevernas matematiska förmågor så att de kan stötta och optimera deras lärande, säger Madelene Sjöholm, förstelärare i matematik i Sollentuna. Hennes sätt att jobba med bedömning har vuxit fram under mer än 15 år som lärare där utgångspunkten alltid varit läroplanen och där samtalen med kollegorna bidragit till utvecklande tankar, idéer och samsyn. Lyssna på hennes tankar när hon delar med sig av hur hon arbetar med bedömning i klassrummet. 


Mitt i prick 4-6