Mitt i Prick basläromedel i matematik Åk 1-3

Matteserien som gör att du räcker till!
Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik där eleverna får möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt redan i förskoleklass.

Se filmen om Mitt i prick

Om Mitt i Prick Åk 1 - 3

Mitt i prick åk 1-3 är ett heltäckande basläromedel i matematik. Du som lärare kan känna dig säker på att eleverna får en hållbar förståelse för matematiken – alla moment behandlas i en tydlig progression. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första sidorna arbetar ni med tillsammans för att skapa en gemensam bas. Den tredje sidan innehåller övningar för fördjupning, och avslutas ofta med en klurigare uppgift av problemlösningskaraktär för de elever som behöver mer utmaning. 

Läromedlet innehåller, förutom den viktiga färdighetsträningen, flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation.

Tillsammans med den interaktiva lärar- och elevwebben och dess matteverktyg, den innehållsrika lärarhandledningen och kopieringsunderlag har du som lärare allt du behöver färdigplanerat och klart.

Lgr22 och Mitt i prick 1-3

Är Mitt i prick uppdaterad efter Lgr22? Det enkla svaret är JA! Det är faktiskt så att Lgr22 passar Mitt i prick ännu bättre än Lgr11, eftersom det som är nytt i kursplanen från 1 juli 2022 redan finns med.

Vad är nytt?

Algebra

I Lgr22 utökas algebraområdet med obekanta tal och hur de kan betecknas med en symbol. Detta finns i Mitt i prick på följande ställen:
Åk 1: Grundbok 1b (på tredje sidan i kapitlen): kap 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 24, 46
Åk 2: Grundbok 2a (på tredje sidan i kapitlen): kap 1, 8, 9, 18, 23, 26, 27, 28, 34, 38
Grundbok 2b (på tredje sidan i kapitlen): kap 7, 16, 18, 22, 23, 49, 48
Åk 3: Grundbok 3a (på tredje sidan i kapitlen): kap 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 21, 23, 26, 33, 37, 39
Grundbok 3b (på tredje sidan i kapitlen): kap 1, 8, 51, 52

Så känn dig trygg, det nya från den reviderade läroplanen finns redan med i Mitt i prick 1-3. Vi kommer att ändra läroplansnamnet vid tilltryck, men för miljöns skull slänger vi inga böcker.     

Grundbok

Grundboken är uppdelad i olika avsnitt bestående av flera kapitel. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel.

I Mitt i prick 1A så arbetar eleverna bland annat med taluppfattning talen 0-12, hälften och dubbelt, likhetstecknet, problemlösning och klockans hela timmar.

I Mitt i prick 1B så arbetar eleverna bland annat med taluppfattning talen 13-20, fler och färre, tiotalsövergång 0-100, geometri, trianglar, fyrhörningar, cirklar och klockans halva timmar.

Lärar- och elevwebb

I den innehållsrika webben finns både en lärardel och en elevdel, som hjälper dig att variera undervisningen och möta varje elevs behov. 

Lärarwebben till Mitt i prick 1A och 1B innehåller övningar för genomgångar och repetition. Här hittar du förutom grundbokens alla sidor även:

 • Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras.
 • Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll.
 • Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, knappar och pengar.
 • Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning.

elevwebben får eleverna färdighetsträning på olika nivåer inom områdena taluppfattning och de fyra räknesätten. Eleverna följer med på en resa genom spännande spelmiljöer såsom bondgård, industri, sport, stad, natur och matematisk historia. Klassen samlar gemensamma poäng och kan därigenom komma vidare till nästa miljö. Eleverna loggar enkelt in på mip.se med klassens gemensamma lösenord och kan sedan arbeta på sin nivå.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I Mitt i prick 1A och 1B lärarhandledning har du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion, lättillgängligt och strukturerat. 

Här finns inledning till lektionen, aktuell genomgång av nytt moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. 

Du har möjlighet att välja det som passar din aktuella lektion. 

Facit för grundboken ingår samt läxor och tester som kopieringsunderlag.

Kopieringsunderlag

I Mitt i prick 1A och 1Bs kopieringsunderlag får alla elever uppgifter för hela lektionen!

Kopieringsunderlagen är uppdelade i två nivåer för att möta eleverna där de är. 

Nivå 1 består av färdighetsträning och öva mer. 

Nivå 2 fokuserar på fördjupning. 

I kopieringsunderlaget finns olika spel som tränar och befäster inhämtade matematikkunskaper. Facit ingår.

Utmaningsböcker

Mitt i prick matematiks utmaningsböcker innehåller fristående problemlösning som kräver lite extra tankeverksamhet. Det finns tre utmaningsböcker i ökande svårighetsgrad som passar i årskurserna 1-3. Uppgifterna i böckerna tränar logiskt tänkande och ger eleverna möjlighet att använda olika problemlösningsstrategier. Det går lika bra att jobba enskilt som tillsammans för att lösa uppgifterna.

Grundbok

Grundboken är uppdelad i olika avsnitt bestående av flera kapitel. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel.

I Mitt i prick 2A så arbetar eleverna bland annat med taluppfattning talen 0-100, multiplikationstabellen 0-5 samt 10, räknehändelser och addition och subtraktion med tiotalsövergång 0-100.

I Mitt i prick 2B så arbetar eleverna bland annat med taluppfattning talen 0-1000, addition och subtraktion med hela tiotal och hundratal, programmering och klockan - kvart i och över, minuter i och över samt tidsskillnad.

Lärar- och elevwebb

I den innehållsrika webben finns både en lärardel och en elevdel, som hjälper dig att variera undervisningen och möta varje elevs behov. 

Lärarwebben till Mitt i prick 2A och 2B innehåller övningar för genomgångar och repetition. Här hittar du förutom grundbokens alla sidor även:  

 • Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras. 
 • Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll. 
 • Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, knappar och pengar. 
 • Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning.

På elevwebben får eleverna färdighetsträning på olika nivåer inom områdena taluppfattning och de fyra räknesätten. Eleverna följer med på en resa genom spännande spelmiljöer såsom bondgård, industri, sport, stad, natur och matematisk historia. Klassen samlar gemensamma poäng och kan därigenom komma vidare till nästa miljö. Eleverna loggar enkelt in på mip.se med klassens gemensamma lösenord och kan sedan arbeta på sin nivå.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I Mitt i prick 2A och 2B lärarhandledning har du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion, lättillgängligt och strukturerat. 

Här finns inledning till lektionen, aktuell genomgång av nytt moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. 

Du har möjlighet att välja det som passar din aktuella lektion.

Facit för grundboken ingår samt läxor och tester som kopieringsunderlag.

Kopieringsunderlag

I Mitt i prick 2A och 2Bs kopieringsunderlag får alla elever uppgifter för hela lektionen! 

Kopieringsunderlagen är uppdelade i två nivåer för att möta eleverna där de är.

Nivå 1 består av färdighetsträning och öva mer.

Nivå 2 fokuserar på fördjupning.

I kopieringsunderlaget finns olika spel som tränar och befäster inhämtade matematikkunskaper. Facit ingår.

Utmaning 2

Mitt i prick matematiks utmaningsböcker innehåller fristående problemlösning som kräver lite extra tankeverksamhet. Det finns tre utmaningsböcker i ökande svårighetsgrad som passar i årskurserna 1-3. Uppgifterna i böckerna tränar logiskt tänkande och ger eleverna möjlighet att använda olika problemlösningsstrategier. Det går lika bra att jobba enskilt som tillsammans för att lösa uppgifterna.

Grundbok

I Mitt i prick 3A så arbetar eleverna bland annat med addition/subtraktion - utan och med växling, multiplikationstabellen 6-9, division med rest och skala.

Till grundboken ingår häftet ”Testa dina kunskaper”.  Här finns momenten i matematik för åk 1-3 sammanfattade och här i kan dina elever förbereda sig inför de nationella proven.

I Mitt i prick 3B så arbetar eleverna bland annat med talen 0-10 000, avrundning och överslagsräkning, bråk och area.

Lärar- och elevwebb

I den innehållsrika webben finns både en lärardel och en elevdel, som hjälper dig att variera undervisningen och möta varje elevs behov.

I Mitt i pricks lärarwebb för 3A och 3B finns grundbokens alla sidor för genomgång och uppföljning. I menyn hittar du:

 • Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras.
 • Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll.
 • Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, positionssystem och pengar.
 • Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning.

elevwebben får eleverna färdighetsträning på olika nivåer inom områdena taluppfattning och de fyra räknesätten. Eleverna följer med på en resa genom spännande spelmiljöer såsom bondgård, industri, sport, stad, natur och matematisk historia. Klassen samlar gemensamma poäng och kan därigenom komma vidare till nästa miljö. Eleverna loggar enkelt in på mip.se med klassens gemensamma lösenord och kan sedan arbeta på sin nivå.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I Mitt i prick 3A och 3B– lärarhandledning har du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion, lättillgängligt och strukturerat. 

Här finns inledning till lektionen, aktuell genomgång av nytt moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. 

Du har möjlighet att välja det som passar din aktuella lektion.

Facit för grundboken ingår samt läxor och tester som kopieringsunderlag.

Kopieringsunderlag

I Mitt i prick 3A och 3B kopieringsunderlag får alla elever uppgifter för hela lektionen! 

Kopieringsunderlagen är uppdelade i två nivåer för att möta eleverna där de är.

Nivå 1 består av färdighetsträning och öva mer.

Nivå 2 fokuserar på fördjupning.

I kopieringsunderlaget finns olika spel som tränar och befäster inhämtade matematikkunskaper. Facit ingår.

Utmaning 3

Mitt i prick matematiks utmaningsböcker innehåller fristående problemlösning som kräver lite extra tankeverksamhet. Det finns tre utmaningsböcker i ökande svårighetsgrad som passar i årskurserna 1-3. Uppgifterna i böckerna tränar logiskt tänkande och ger eleverna möjlighet att använda olika problemlösningsstrategier. Det går lika bra att jobba enskilt som tillsammans för att lösa uppgifterna.

Vill du veta mer?

Nyfiken på att bläddra i seriens alla delar? Beställ en Mitt i prick låda! Du får ha den till påseende på skolan i två veckor helt kostnadsfritt. Perfekt när du vill titta och bläddra i böckerna tillsammans med kollegorna.

Beställ en låda! Boka ett skolbesök

Jag och eleverna är jättenöjda med Mitt i prick! Barnen är motiverade och vi pratar mycket matte! Lärarwebben gör det tydligt för eleverna vid t.ex. genomgångar. De gillar särskilt berättelserna med tillhörande uppgifter. De får inte missas – ett måste i undervisningen!

ANNA LANDTRETER SÖDERÅKRA SKOLA

Jag har aldrig haft en klass som presterat så bra på NP-problemlösningdelen. Många elever klarade alla delprov och några hade alla rätt på alla proven. Mitt i prick är den bästa serien jag använt under mina 20 år som lärare.

ANNA KARIN WAHLQVIST BJÖRKNÄSSKOLAN

Jag och mina elever älskar Mitt i prick! Den gedigna lärarhandledningen bidrar till en lustfylld och varierande undervisning. Varje kapitel består av återkommande moment som eleverna känner sig trygga i men som också utmanar. Det går att möta ALLA elever med Mitt i prick!

ELIN ROSÉN FURUTÅSKOLAN
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev!

Mitt i Prick