Mitt i Prick basläromedel i matematik Åk 1-3

Matteserien som gör att du räcker till!
  • Fk - Åk 6
  • Matematik
  • Basläromedel
Om Mitt i Prick Åk 1 - 3

Mitt i prick åk 1-3 är ett heltäckande basläromedel i matematik. Du som lärare kan känna dig säker på att eleverna får en hållbar förståelse för matematiken – alla moment behandlas i en tydlig progression. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första sidorna arbetar ni med tillsammans för att skapa en gemensam bas. Den tredje sidan innehåller övningar för fördjupning, och avslutas ofta med en klurigare uppgift av problemlösningskaraktär för de elever som behöver mer utmaning. 

Läromedlet innehåller, förutom den viktiga färdighetsträningen, flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation.

Tillsammans med den interaktiva lärarwebben och dess matteverktyg, den innehållsrika lärarhandledningen och kopieringsunderlag har du som lärare allt du behöver färdigplanerat och klart.

Mitt i prick på 3 minuter

Möt Anna-Karin Öhman och Charlotta Lenke som berättar om hur de använder sig av Mitt i prick i sina klasser.

Lgr22 och Mitt i prick 1-3

Är Mitt i prick uppdaterad efter Lgr22? Det enkla svaret är JA! Det är faktiskt så att Lgr22 passar Mitt i prick ännu bättre än Lgr11, eftersom det som är nytt i kursplanen från 1 juli 2022 redan finns med.

Vad är nytt?

Algebra

I Lgr22 utökas algebraområdet med obekanta tal och hur de kan betecknas med en symbol. Detta finns i Mitt i prick på följande ställen:
Åk 1: Grundbok 1b (på tredje sidan i kapitlen): kap 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 24, 46
Åk 2: Grundbok 2a (på tredje sidan i kapitlen): kap 1, 8, 9, 18, 23, 26, 27, 28, 34, 38
Grundbok 2b (på tredje sidan i kapitlen): kap 7, 16, 18, 22, 23, 49, 48
Åk 3: Grundbok 3a (på tredje sidan i kapitlen): kap 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 21, 23, 26, 33, 37, 39
Grundbok 3b (på tredje sidan i kapitlen): kap 1, 8, 51, 52

Så känn dig trygg, det nya från den reviderade läroplanen finns redan med i Mitt i prick 1-3. Vi kommer att ändra läroplansnamnet vid tilltryck, men för miljöns skull slänger vi inga böcker.     

Grundbok

Grundboken är uppdelad i olika avsnitt bestående av flera kapitel. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel.

I Mitt i prick 1A så arbetar eleverna bland annat med taluppfattning talen 0-12, hälften och dubbelt, likhetstecknet, problemlösning och klockans hela timmar.

I Mitt i prick 1B så arbetar eleverna bland annat med taluppfattning talen 13-20, fler och färre, tiotalsövergång 0-100, geometri, trianglar, fyrhörningar, cirklar och klockans halva timmar.

Lärarwebb

Lärarwebben till Mitt i prick 1A och 1B innehåller övningar för genomgångar och repetition. 

Här hittar du förutom grundbokens alla sidor även:

• Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras.

• Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll.

• Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, knappar och pengar.

• Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I Mitt i prick 1A och 1B lärarhandledning har du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion, lättillgängligt och strukturerat. 

Här finns inledning till lektionen, aktuell genomgång av nytt moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. 

Du har möjlighet att välja det som passar din aktuella lektion. 

Facit för grundboken ingår samt läxor och tester som kopieringsunderlag.

Kopieringsunderlag

I Mitt i prick 1A och 1Bs kopieringsunderlag får alla elever uppgifter för hela lektionen!

Kopieringsunderlagen är uppdelade i två nivåer för att möta eleverna där de är. 

Nivå 1 består av färdighetsträning och öva mer. 

Nivå 2 fokuserar på fördjupning. 

I kopieringsunderlaget finns olika spel som tränar och befäster inhämtade matematikkunskaper. Facit ingår.

Grundbok

Grundboken är uppdelad i olika avsnitt bestående av flera kapitel. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel.

I Mitt i prick 2A så arbetar eleverna bland annat med taluppfattning talen 0-100, multiplikationstabellen 0-5 samt 10, räknehändelser och addition och subtraktion med tiotalsövergång 0-100.

I Mitt i prick 2B så arbetar eleverna bland annat med taluppfattning talen 0-1000, addition och subtraktion med hela tiotal och hundratal, programmering och klockan - kvart i och över, minuter i och över samt tidsskillnad.

Lärarwebb

Lärarwebben till Mitt i prick 2A och 2B innehåller övningar för genomgångar och repetition. 

Här hittar du förutom grundbokens alla sidor även:  

• Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras. 

• Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll. 

• Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, knappar och pengar. 

• Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I Mitt i prick 2A och 2B lärarhandledning har du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion, lättillgängligt och strukturerat. 

Här finns inledning till lektionen, aktuell genomgång av nytt moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. 

Du har möjlighet att välja det som passar din aktuella lektion.

Facit för grundboken ingår samt läxor och tester som kopieringsunderlag.

Kopieringsunderlag

I Mitt i prick 2A och 2Bs kopieringsunderlag får alla elever uppgifter för hela lektionen! 

Kopieringsunderlagen är uppdelade i två nivåer för att möta eleverna där de är.

Nivå 1 består av färdighetsträning och öva mer.

Nivå 2 fokuserar på fördjupning.

I kopieringsunderlaget finns olika spel som tränar och befäster inhämtade matematikkunskaper. Facit ingår.

Grundbok

I Mitt i prick 3A så arbetar eleverna bland annat med addition/subtraktion - utan och med växling, multiplikationstabellen 6-9, division med rest och skala.

Till grundboken ingår häftet ”Testa dina kunskaper”.  Här finns momenten i matematik för åk 1-3 sammanfattade och här i kan dina elever förbereda sig inför de nationella proven.

I Mitt i prick 3B så arbetar eleverna bland annat med talen 0-10 000, avrundning och överslagsräkning, bråk och area.

Lärarwebb

I Mitt i pricks lärarwebb för 3A och 3B finns grundbokens alla sidor för genomgång och uppföljning.

I menyn hittar du:

• Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras.

• Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll.

• Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, positionssystem och pengar.

• Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I Mitt i prick 3A och 3B– lärarhandledning har du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion, lättillgängligt och strukturerat. 

Här finns inledning till lektionen, aktuell genomgång av nytt moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. 

Du har möjlighet att välja det som passar din aktuella lektion.

Facit för grundboken ingår samt läxor och tester som kopieringsunderlag.

Kopieringsunderlag

I Mitt i prick 3A och 3B kopieringsunderlag får alla elever uppgifter för hela lektionen! 

Kopieringsunderlagen är uppdelade i två nivåer för att möta eleverna där de är.

Nivå 1 består av färdighetsträning och öva mer.

Nivå 2 fokuserar på fördjupning.

I kopieringsunderlaget finns olika spel som tränar och befäster inhämtade matematikkunskaper. Facit ingår.

Mitt i Prick