Läromedel engelska

Vårt läromedel i engelska har utformats utifrån syfte och centralt innehåll i LGR 11, och stimulerar dina elever till att våga uttrycka sig, både i tal och skrift. Det är viktigt att eleverna ges möjlighet att tidigt uttrycka sig så att de får ett självförtroende och flyt både i sitt talade, lästa och skriftliga språk. Ju tidigare de får möjlighet att öva, desto tryggare känner de sig i att utveckla sin kommunikativa förmåga och att bygga upp sin språkliga säkerhet.

Basläromedel och fristående arbetsböcker

Majema erbjuder basläromedel med digitalt stöd, där inlästa berättelser, sånger, dialoger och interaktiva övningar ingår. Våra olika fristående arbetsböcker fortsätter att stimulera språkutvecklingen, där övningar för att träna ordförråd, uttryck och läsförståelse är viktiga komponenter.

Trygga baskunskaper

I Majemas läromedel i engelska hittar du inte svenska instruktioner och översättningar. Vi hjälper dig att fånga upp flerspråkigheten i klassrummet och att undervisa i engelska, på engelska. När du väljer ett basläromedel i engelska från Majema kan du känna dig trygg i att eleverna får de baskunskaper de behöver från start, med en tydlig röd tråd. Utöver den genomtänkta strukturen och de varierade övningarna har du gott om tips och idéer i det digitala lärarstödet och lärarhandledningen.

Genuin engelska och intressant innehåll

Dagens behov av språkkunskaper ställer krav på uppdaterade, innehållsrika och roliga
engelskböcker. I Majemas engelskböcker får eleverna redan på lågstadiet möta genuin engelska i ett sammanhang. De får läsa och lyssna till inlästa böcker med intressant innehåll.

Uppgifterna är varierade och elevnära. Engelska begrepp och fraser tränas intensivt på ett tidigt stadium. Dina elever får redan på lågstadiet de bästa förutsättningarna för att på ett lustfyllt sätt utveckla sina språkliga förmågor ytterligare. De får ett gott självförtroende och vågar uttrycka sig både i tal och skrift. De går från mottagare till aktiva deltagare!

Läs mer Visa mindre