×

Learn English 4 webb

  • Basläromedel
  • Digitalt läromedel
  • Engelska
  • Åk 4

Till Learn English finns en webb med en lärar- och en elevdel. Lärarwebben innehåller allt du behöver för att din undervisning ska bli strukturerad och inspirerande! Här finns alla texter från textbook inlästa med varierade engelska dialekter. Du hittar även grammatikgenomgångar, dialogfilmer, pratuppgifter, hörövningar och mycket mer. I elevwebben kan dina elever lyssna och läsa vidare på egen hand, i sin egna takt. De kan repetera ord och grammatik i självrättande övningar.

Mer information Visa mindre
1 300 kr
Skickas inom: Aktiveringskod skickas nästföljande dag
tick icon I lager
Årskurs: 4
ISBN: 978-91-7857-067-6
Beställnr: 753
Licensperiod: 12 månader
Produktstorlek: Årslicens
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel