Aktuella pedagogträffar

Välkommen till Majemas pedagogträffar!

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag? Här kan du som lärare i åk FK-6, läsa mer om och anmäla dig till våra kostnadsfria pedagogträffar med fokus på svenska och matematik. Förutom en inspirerande föreläsning får du även ta del av Majemas nyheter och har möjligheter att upptäcka och ställa frågor om våra läromedel.

För att du ska känna dig trygg på föreläsningarna har vi tagit till en rad åtgärder för att säkerställa en trygg miljö. Vi erbjuder extra stora lokaler för att få stort avstånd mellan varandra. Hotellen där träffarna har valts ut för att de håller hög standard och har en noga utarbetad policy kring hur de arbetar med trygga möten.

Katarina Herrlin Uppmuntra! Utveckla! UTMANA! - en modell för din läs- och skrivundervisning

Att kombinera ljudmetod och helordsmetod vid läsinlärningen har visat sig vara en framgångsmodell. Men hur gör man? Lyssna till Katarina Herrlin - när hon håller sin inspirerande föreläsning om den interaktiva läsmodellen och hur den går hand i hand med skrivandet! Föreläsningen rekommenderas för dig i FK-åk 3. Vi har ett begränsat antal platser så först till kvarn.

Katarina Herrlin arbetar vid campus Kalmar som universitetslektor i didaktik med inriktning läs och skriv. Hon arbetar främst inom grundutbildning, kompetensutveckling och fortbildning av lärare. Hennes undervisningsfält är framförallt grundläggande språk-, läs- och skrivpedagogik samt kartläggning och bedömning i de tidiga skolåren.

Göteborg, 24 mars, kl. 17.00 - 19.00

INSTÄLLD! Föreläsningen ges digitalt 10 mars och 15 april kl. 15.00-16.00

INSTÄLLD!
Hanna Palmér “Entreprenöriellt lärande i matematik” - i strävan mot kreativitet, nyfikenhet och självförtroende

Enligt Lgr11 ska skolan stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Vidare ska eleverna i förskoleklass, fritidshemmet och grundskolan ges förutsättningar att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. På föreläsningen presenteras hur en matematikundervisning med utgångspunkt i entreprenöriellt lärande kan se ut och påverka elevernas lärande i matematik från förskoleklass till skolår 3. Föreläsningen rekommenderas för dig i FK-åk 3. Vi har ett begränsat antal platser så först till kvarn.

Hanna Palmer är docent i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet och har bland annat skrivit böckerna Matematikundervisning i förskolan, Förskoleklassens metodik samt Entreprenöriellt lärande i matematik.

Kalmar, 21 april kl. 17.00 - 19.00

INSTÄLLD! 

INSTÄLLD!