Digitala läromedel FK - Förskoleklass

Majema erbjuder läromedel som utmanar och utvecklar eleverna. Det gäller förstås även de digitala läromedlen! För din undervisning finns det digitala stödet i form av lärarwebbar, där du kan visa det tryckta läromedlet i storformat och använda färdiga genomgångar för hela förskoleklassen inför det enskilda arbetet. Inled lektionen med en lekfull interaktiv övning, och avsluta dagen med att på stor skärm summera Vad har vi lärt oss idag? Majemas digitala läromedel är lätta att använda och innehåller så mycket mer än bara elevböckerna.


En elevwebb ingår i det digitala läromedlet i svenska, där eleverna kan jobba med självrättande övningar, läsa/lyssna på texter, sjunga med i sånger hemma eller i skolan. Du kan prova på Majemas digitala läromedel för att se vilka fantastiska möjligheter det finns att jobba digitalt även med en förskoleklass.

Läs mer Visa mindre