Läromedel matematik Åk 4

När eleverna kommer till årskurs 4 så är det nya kriterier för bedömning av kunskaper som gäller i läroplanen. Repetition är viktigt för att ha koll på att det man lärt sig tidigare finns kvar - så att det finns grunder att bygga vidare på. I Majemas läromedel i matematik för åk 4 finns återkommande tillfällen för repetition och goda förutsättningar för individualisering. Du som lärare kan känna en trygghet i att alla övningar utgår ifrån kursplanen i Lgr22.

Våra läromedel och lärarstöd i matematik åk 4

För matematikundervisning i årskurs 4 erbjuder vi ett basläromedel med en grundbok där alla elever kan utmanas och öva på sin egen nivå. Det finns ett omfattande digitalt stöd för både dig som lärare och elev i form av en lärarwebb och en elevwebb. Det möjliggör strukturerade gemensamma genomgångar och möjlighet till individuell övning och fördjupning. Du som lärare hittar även en fullmatad handledning med färdiga lektionsplaneringar samt annat lärarstöd som hjälper dig planera en varierad undervisning.

Söker du extramaterial med övningar för repetition, hemuppgifter, löpande avcheckning och formativ bedömning finns fristående matteböcker med mängder av kreativa och utmanande uppgifter med olika inriktning.

Läs mer Visa mindre