Läromedel matematik Åk 5

Eleverna i årskurs 5 befinner sig, liksom elever i alla åldrar, på olika nivåer i sin matematiska förståelse. Det finns en stor spridning i klassens kunskapsnivåer, vilket säkert är en stor utmaning för dig som lärare – eftersom alla strävar mot samma kunskapsmål. Vi på Majema vill underlätta ditt arbete och erbjuda eleverna utmanande uppgifter som utvecklar och som samtidigt är motiverande och lustfyllda.

Pedagogiska läromedel i matematik åk 5

För en heltäckande matematikundervisning i åk 5 finns ett basläromedel där du får ett samlat grepp kring din undervisning. Ett material som innefattar gemensamma genomgångar och övningar samtidigt som det finns goda möjligheter till individualisering. Du som lärare får stor stöttning i läromedlets handledning med tips och vägledning, färdigplanerade lektioner, tips på aktiviteter, tester och bedömningsstöd. Det finns även en innehållsrik webb med både en lärar-och elevdel, som hjälper dig att variera undervisningen och möta elevernas individuella behov.

I årskurs 5 är eleverna på väg mot sina första betyg - i Majemas basläromedel i matematik för åk 5 finns bedömningshjälp, tips och stöd för fortsatt lärande.

I vårt utbud av läromedel i matematik för åk 5 finns även fristående matteböcker med mängder av kreativa och utmanande uppgifter med olika inriktning.

Läs mer Visa mindre