Läromedel svenska Åk 4

I svenska årskurs 4 har eleverna kommit en bra bit på väg i sin språkliga utveckling. Du som lärare utmanas av att hitta läromedel som utvecklar ett rikt och varierat språk.
Majema erbjuder läromedel i svenska för åk 4 där eleverna arbetar med inspirerande och elevnära övningar som utvecklar språket och skrivandet. En ledstjärna när vi utvecklar läromedel är att struktur och kreativitet alltid ska gå hand i hand. Du som lärare ska kunna känna dig trygg i hur du ska undervisa och eleverna ska känna igen sig i arbetsgången samt utmanas och utvecklas av uppgifterna. Texter och illustrationer ska inspirera – gärna med mycket humor.

Majemas läromedel i svenska utgår ifrån det centrala innehållet i Lgr22 åk 4-6. Det övas läsförståelse, ordkunskap, språklära och skrivning i en varierad blandning av övningar. Lustfyllt och lärorikt!

Läs mer Visa mindre