×
Flipbook

Bläddra i boken

Språkskrinet alien grundbok åk 4

 • Läromedelsserie
 • Svenska
 • Åk 4
Språkskrinet alien innehåller tio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelrubriker är Ny i klassen, Hemkunskap, Olyckan och Strandutflykt. Ordkunskapen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat talstreck, egennamn och stavning av ä-ljudet. I skrivningen möter eleven olika texttyper till exempel dikter, reklam och dagbok.

Ur innehållet:
Läsning
 • Texter om klass 4b


Språklära

 • Meningsbyggnad
 • Substantiv, adjektiv, verb
 • Stavning, e eller ä


Ordkunskap

 • Ord om vänskap
 • Ord om idrott
 • Ord om havet


Skrivning – skrivfokus

 • Börja en berättelse
 • Dikt
 • Personbeskrivning


Läsförståelse
Eleverna besvarar frågor i tre läsförståelsenivåer.
Nivå 1 - hitta svaret i texten
Nivå 2 - läsa mellan raderna
Nivå 3 - egna tankar och reflektioner
Att prata om - eleverna får tillfälle att berätta, diskutera och argumentera i grupper eller i helklass.

Mer information Visa mindre
108 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs: 4
ISBN: 978-91-8587-537-5
Beställnr: 508
Produktstorlek: 72 sidor, 210 x 260 mm, häftad
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel