Statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2024

Regeringen genomför under de kommande tre åren en mycket stor satsning på tryckta läromedel i form av statsbidrag. Statsbidraget kan användas till läroböcker och lärarhandledningar med eller utan digitala komponenter. Alla Majemas böcker med eller utan digitala komponenter omfattas av stödet. 

Du kan läsa mer om statsbidraget på Skolverket.se - Statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2024, där du hittar fullständiga och detaljerade villkor. Har du frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.laromedel@skolverket.se.

Skolverket logotype  

Vad innebär statsbidraget för tryckta läromedel?
Regeringen har beslutat att under 2024 ge ut 657 miljoner kronor i statsbidrag för tryckta läromedel. Statsbidraget ska användas för att stärka elevernas tillgång till läromedel.

Vad ska statsbidraget användas till?
Det kan vara läroböcker såsom tryckta grundböcker och arbetsböcker med eller utan digitala komponenter, som är framtagna för att användas i undervisningen. Det går även att söka statsbidrag för lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?
För att få statsbidrag ska ni under bidragsåret själva finansiera sådana läromedel som avses med bidraget motsvarande en genomsnittlig kostnad per elev som ni har haft de senaste tre åren för sådana läromedel. Bidraget som delas ut får alltså inte leda till besparingar utan användas som utökade insatser till förmån för ökat inköp av förlagsproducerade läromedel.

Bidraget kan användas för kostnader för inköpta läromedel under perioden 1 januari–31 december aktuellt bidragsår. Det innebär att ni kan använda bidraget till att ersätta kostnader som ni både har haft och väntas ha under det aktuella året.

Hur får vi veta hur mycket pengar vi har tilldelats?
På Skolverkets hemsida framgår också hur mycket just din kommun har tilldelats i stöd för i år. Kontakta din skolas rektor för att få reda på vad som gäller i din kommun.  

Hur vet jag vilka av Majemas läromedel som vi kan använda statsbidraget till?
För att underlätta för dig som lärare att se vilka läromedel som statsbidraget kan användas till har vi märkt upp dem med märkningen du ser på bilden nedan.

Knapp som visar produkter som får användas för statsbidrag läromedel

Har du frågor?
Hos Majema hittar du kvalitetssäkrade läromedel och vi hjälper dig gärna hitta det som passar just dig och din undervisning bäst - kontakta oss idag!
Kundtjänst
Telefon: +46 8 716 67 95
Mejl: kundtjanst@majema.se