Statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2023

Regeringen genomför under de kommande tre åren en mycket stor satsning på tryckta läromedel i form av ett statsbidrag. Statsbidraget kan användas till läroböcker och lärarhandledningar med eller utan digitala komponenter. Alla Majemas produkter kvalificerar att köpas med dessa medel.


Läs mer om statsbidraget på Skolverket hemsida här

Skolverket logotype
På Skolverkets hemsida framgår också hur mycket just din kommun har tilldelats i stöd för i år.

Passa på att redan nu kontakta din skolas rektor för att få reda på vad som gäller i din kommun, så att din skola får extra medel för att beställa läromedel inför hösten.

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.laromedel@skolverket.se.