Vässa språket

Bli vass på varje del av språket
Om Vässa språket

Serien Vässa språket är en språklära bestående av tio arbetsböcker med 64 sidor för förskoleklass till och med årskurs 3. Eleverna får arbeta med det grundläggande bokstavsarbetet samt med ordkunskap, grammatik och stavning i stigande progression.

Det finns en stor variation av övningstyper och en tilltalande layout för att öka elevernas motivation att ta till sig kunskaperna.

Till serien hör en lärarwebb som ger förklaringar och gemensamma exempelövningar till varje kapitel i boken.

Ordkunskap 1, 2, 3

I Vässa språket ordkunskap arbetsböcker arbetar eleverna med fyra, fem eller sex ord i fyra olika övningar per uppslag.

Lärarwebb

Med Vässa språket lärarwebb visas alla bokens uppgifter i storformat. Alla kapitel har en inspelad röst som läser upp de aktuella orden. Orden förklaras genom synonymer och/eller bilder. Du får extra övningsuppgifter som ni gör tillsammans i klassen. Innan eleverna börjar arbeta självständigt i boken kan du visa det aktuella uppslaget, zooma in och gå igenom arbetsuppgift för arbetsuppgift. Sista sidan kan ligga kvar som stöd för eleverna.

Grammatik 1, 2, 3

I Vässa språket grammatik arbetsböcker arbetar eleverna med språkets grammatiska struktur och begrepp i fyra olika övningar per uppslag.

Lärarwebb

Med Vässa språket lärarwebb visas alla bokens uppgifter i storformat. Alla kapitel har en inspelad röst som skapar nyfikenhet kring det grammatiska momentet. Du får en sida med förklaring och exempel som du kan läsa upp för eleverna. Du får extra övningsuppgifter som ni gör tillsammans i klassen. Innan eleverna börjar arbeta självständigt i boken kan du visa det aktuella uppslaget, zooma in och gå igenom arbetsuppgift för arbetsuppgift.

Stavning 1, 2, 3

I Vässa språket stavning arbetsböcker arbetar eleverna med stavningsmoment i fyra olika övningar per uppslag.

Lärarwebb

Med Vässa språket lärarwebb visas alla bokens uppgifter i storformat. Alla kapitel har en inspelad röst som skapar nyfikenhet kring det grammatiska momentet. Du får en sida med förklaring och exempel som du kan läsa upp för eleverna. Du får extra övningsuppgifter som ni gör tillsammans i klassen. Innan eleverna börjar arbeta självständigt i boken kan du visa det aktuella uppslaget, zooma in och gå igenom arbetsuppgift för arbetsuppgift.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev.

Vässa språket