Läromedel svenska Åk 1-3

För elever i åk 1-3 erbjuder Majema en mängd läromedel i svenska i form av basläromedel, fristående serier och extramaterial. I flera av våra serier ingår även digitala läromedel med lärarwebbar och elevwebbar. Allt för att möta olika typer av undervisning och olika typer av behov och intresse hos eleverna. Under sin tid på lågstadiet ska eleverna få möjlighet att utveckla sina läsfärdigheter och skrivfärdigheter till bärande förmågor. I våra läromedel kan du ge dina elever lagom med utmaningar samt förutsättningar att lyckas.

Utveckla läsfärdigheter och skrivfärdigheter

I Majemas läromedel i svenska för lågstadiet, får dina elever möta olika typer av texter och arbeta med läsförståelsefrågor på olika nivåer. Målet är att eleverna når en god läsförmåga, kan läsa med flyt, återberätta texter samt koppla innehållet till egna erfarenheter. Dina elever får, i arbetet med olika typer av uppgifter, möjlighet att utöka sitt ordförråd och därmed sätta ord på sina tankar, känslor och åsikter. I engagerande skrivuppgifter, och utifrån olika genrer, får dina elever en struktur att följa som skapar trygghet och gör att de succesivt utvecklar sin skrivförmåga.

Våra läromedel för svenska åk 1-3

  • Våra basläromedel i svenska har en tydlig progression och en genomtänkt arbetsgång. Du som lärare kan känna dig trygg i att du får med det som läroplanen kräver samt kan spara tid vid din lektionsplanering. Läsebok, arbetsbok, lärarhandledning med kopieringsunderlag samt webb, är komponenterna i Majemas basläromedel. I webben får du stöd i din undervisning och rolig färdighetsträning för alla dina elver.
  • Våra fristående serier av arbetsböcker ger en stabil bas för din undervisning, samtidigt som du får utrymme att arbeta med andra delar av svenskämnet, på ditt sätt och utifrån din klass.
  • Behovet av extramaterial är alltid stort i en klass. Majemas extraböcker i svenska ger dig möjlighet att individualisera och möta elevernas olika behov och intressen.
Läs mer Visa mindre