Läromedel engelska Åk 4-6

Engelska i skolan och världen

Idag är det nödvändigt att förstå och kunna göra sig förstådd på engelska för att ha goda förutsättningar i ett globalt sammanhang. Engelska i skolan har genomgått stora förändringar. Det har kort sagt gått från fokus på språkets beståndsdelar till ett verktyg för informationssökning, kommunikation och kunskapsinhämtning. Enligt Lgr22 ska alla elever ha tillägnat sig en allsidig, kommunikativ förmåga i engelska innan de lämnar grundskolan. Det förutsätter att eleverna i mellanstadiet har tillgång till kvalitativt och gediget material, som hjälper dem att bygga ett språkligt självförtroende.

Modern engelska

Majemas vision är att fånga upp det senaste ur modern språkforskning. I en internationaliserad och flerspråkig värld hjälper vi dig att på ett genomtänkt och strukturerat sätt undervisa helt och hållet på engelska. Instruktioner och genomgångar är mestadels på amerikansk engelska, då det är den dialekt dagens elever är mest vana vid och till stor del själva väljer.

Spridda nivåer

Inom varje grupp i engelska i åk 4-6 finns de som har kommit långt i sin språkliga utveckling men också de som behöver mycket stöttning. Det är viktigt att alla elever ges samma chans till utveckling utan att göra avkall på kvalité eller äkthet. Den tydliga strukturen och den stora mängden genomtänkta övningar passar hela gruppen. Utöver det finns både extramaterial och utmanande uppgifter, så att du som lärare inte behöver slå knut på dig själv för att tillgodose alla elevers behov. I lärarhandledningen och på lärarwebben finns gott om tips och metoder för att ge alla elever de verktyg och den stimulans de behöver.

Olika kulturer

I Majemas läromedel i engelska möter eleverna daterad, genuin engelska från olika engelskspråkiga länder. Grundtanken är att hämta in den riktiga, elevnära omvärlden i klassrummet. Eleverna ska stimuleras och vilja veta mer. På så sätt utvecklas deras språkliga självförtroende och vilja att kommunicera. Urvalet av länder och teman bygger på det centrala innehållet i Lgr22 samt tanken att det ska finnas något för alla.

Autentisk litteratur

I engelskundervisningen i årskurs 4 till 6 är eleverna redo för språkliga utmaningar och de har ofta en god språklig grund att stå på. Strukturen känns igen från lågstadiets läromedel; den röda tråden och tydliga arbetsgången finns kvar. Nu består huvudtexterna av utdrag eller avslutade berättelser från autentisk litteratur på den engelskspråkiga marknaden. Alla texter är noga utvalda och engagerar åldersgruppen, både språkligt och innehållsmässigt. Eleverna introduceras till olika genrer och språkliga utmaningar med strukturerad och stöttande arbetsgång.

Läs mer Visa mindre