×
Flipbook

Bläddra i boken

Learn English 5 textbook

  • Basläromedel
  • Engelska
  • Åk 5

Textbook, i kombination med lärarwebben,är alltid utgångspunkten för din undervisning. Textbook innehåller sex kapitel med olika teman. I varje kapitel får dina elever möta tre texter. Main text – en rikligt illustrerad skönlitterär text. Linked text 1 och 2 – specialskrivna texter utifrån kapitlets tema. I textbook presen-teras två grammatik-moment per kapitel. I varje kapitel finns också en dialog med uttryck, så kallade chunks, en modelltext för skrivande samt en sida med uppgifter som knyter ihop arbetet med kapitlet – Wrap it up!

Ur innehållet:

Main text
• Unmagical Cat
• Pipeline News
• The Polar Bear Son

Linked texts
• New Zealand
• Skills on Wheels
• A Tourist Guide

Lärarwebb
Texter + ljudfiler
• Filmer
• Warm ups!
• Exit tickets

Elevwebb
• Två kapitelböcker att läsa klart

Mer information Visa mindre
157 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs:
ISBN: 978-91-7857-068-3
Beställnr: 760
Produktstorlek:
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel