Läromedel SVA - Svenska som andraspråk

Här hittar du som undervisar i svenska som andraspråk läromedel som hjälper dig och dina elever att utveckla sitt svenska talspråk och skriftspråk.

Vi erbjuder läromedel med en tydlig struktur, varierade övningar med olika svårighetsgrad och fina illustrationer.

Struktur och tydliga bildstöd

När vi på Majema skapar ett läromedel så är det alltid viktigt med tydlig struktur - det gäller alla våra läromedel, i alla ämnen och årskurser. Eleverna ska förstå vad de ska göra och vad de ska lära sig. De ska känna igen sig i arbetsgången. Självklart ska det också vara enkelt att undervisa utifrån, för dig som lärare. Det är också viktigt med inspirerande illustrationer och en tilltalande layout. Det ska vara lustfyllt och motiverande att lära sig! För elever med svenska som andraspråk är det extra viktigt med tydliga bildstöd.

I kursplanen för SVA står det att eleverna ska ges möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet. Kanske behöver du välja ett läromedel för förskoleklass till en äldre elev för att hamna på rätt nivå? Oavsett vilka sva övningar du söker så finns här väl beprövade läromedel för dig som undervisar i svenska som andraspråk.

Läs mer Visa mindre