Läromedel svenska Åk 3

Majemas läromedel i svenska för åk 3 utvecklar dina elevers läs- och skrivförmåga. De flesta eleverna i årskurs 3 har kommit en bra bit på väg mot ett ”eget läsande och skrivande” och nu behöver läromedlet ge fortsatt stöd och utmaningar. Läslust och skrivglädje ska stimuleras, läsförståelsen fördjupas och förmågan att skriva texter med struktur och kvalitet ska utvecklas.

Majema erbjuder många varianter av läromedel i svenska åk 3, för olika användningsområden. Du hittar allt från fristående arbetsböcker som tränar skrivstil eller läsförståelse till heltäckande basläromedel som kompletteras med lärar- och elevwebb. Oavsett vad som behöver tränas så hittar du passande material i svenska för åk 3 hos oss. Ordkunskap, språklära, skrivning, läsförståelse, handstil, gemensam eller egen läsning, stavning, skriva texter ...

Oavsett vilket läromedel det gäller så är det lika viktigt i årskurs 3 att det finns en tydlig arbetsgång och en tilltalande layout. Läromedlet ska vara lätt för dig som lärare att använda och eleverna ska utvecklas och utmanas på ett lustfyllt sätt.

Läs mer Visa mindre