Läsresan basläromedel i svenska Åk 3

Ett undervisningslyft för dig, läs- och skrivglädje för dina elever!
Läsresans bärande idé är den gemensamma läsupplevelsen.

Se filmen

Läsebok

I Läsresan är den gemensamma läsningen det centrala och alla läser samma text. Läsresans läsebok åk 3 innehåller 15 olika texter. av olika författare och illustratörer, med tydliga bildstöd för läsningen. Kapitlen består av olika texttyper som berättelser, faktatexter, instruktioner, argumenterande och återberättande texter. Eleverna uppmuntras att samtala, lyssna och ställa frågor. Det finns läsförståelsestrategier att utgå ifrån. Inför varje ny text jobbar man med att förstå åtta ord från den kommande texten. I varje kapitel finns en modell för textanalys. 

Arbetsbok

I Läsresans arbetsbok åk 3 följs läsebokens texter upp. Eleverna får arbeta med två sidor läsförståelse till varje kapitel. Man övar stavning, 12 ord per kapitel. Eleverna får även öva grammatik, språkets uppbyggnad och regler, i varje kapitel. I åk 3 introduceras talstreck, kommatecken, fler sambandsord samt böjning av adjektiv och verb. I arbetsboken ägnas två sidor/kapitel åt att skriva text. Genom en förklaringsruta och en modelltext lyfts texttypens språkliga drag. Eleverna får nu i åk 3 bl.a. lära sig att skriva en dagbokstext, en nyhetstext och en efterlysning.

Lärar- och elevwebb

Läsresan webb åk 3, är både en lärarwebb och en elevwebb. I lärarwebben kan du inleda lektionen med ordförståelsen inför det nya kapitlet och sedan lyssna på texten med eller utan textmarkering. Ni kan gå igenom arbetsbokens uppgifter i storformat, på webben finns även extraövningar till kapitlet. Ni kan tillsammans skriva texter med kapitlets texttyp utifrån en modelltext. I Språklådan finns interaktiva verktyg som passar till  lustfyllda genomgångar, ex. finn 3 fel, börjor och ordleken Splash. I lärarwebben hittar du lärarhandledningen och kan skriva ut alla kopieringsunderlag som finns i den. Eleverna loggar enkelt in på sin webb med klassens gemensamma lösenord. Där kan de lyssna på och läsa de texter från läseboken som du har aktiverat, läsa nivåböckerna, öva stavning och grammatik, göra interaktiva självrättande övningar. Både hemma och i skolan.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I Läsresans lärarhandledning åk 3 får du en tydlig beskrivning av arbetsgången i läsebok, arbetsbok och webb - kapitel för kapitel. Varje lektion får en sida med förslag på planering. Här beskrivs vilka övningar som kan inleda lektionen och hur eleverna kan följa upp i sina arbetsböcker. Du får flera förslag på hur ni kan läsa kapitlets text gemensamt och individuellt, vilka läsförståelsefrågor som passar, hur ni kan samtala kring texttypen och göra en textanalys. Du får också en tydlig guide för hur du kan arbeta med modelltexterna vid elevernas eget skrivande. Lärarhandledningen innehåller massor av användbara kopieringsunderlag ex. modeller för textanalys, checklistor, hemuppgifter och fördjupningsuppgifter.


Läsläxor

Läsresan läsläxor består i varje årskurs av två böcker. De två böckerna innehåller samma texter, men på två olika svårighetsnivåer. Läxböckerna innehåller 15 kapitel med olika texttyper, precis som i läseboken. Här får dina elever möta en ny text kopplad till aktuell texttyp i Läsresan läsebok. Läsaresan läsläxor finns också för utskrift på Läsresan lärarwebb. Till varje läsläxa finns det tillhörande läsförståelsefrågor och skrivuppgifter.

Läs-och skrivuppgifter

De här kopieringsunderlagen innehåller uppgifter till Läsresan läsläxor. Till varje kapitel i läxboken presenteras tillhörande läxblad. De innehåller läsförståelsefrågor på flera nivåer och skrivuppgifter. Läxbladen går också att skriva ut från lärarwebben.

Nivåböcker

I Läsresans nivåböcker har dina elever möjlighet att öva läsning på sin egen nivå, vilket är ett viktigt komplement till den gemensamma läsningen. I Läsresans nivåboksbibliotek finns åtta nivåer med åtta olika böcker i varje. Här finns berättelser från världens alla hörn, sagor,  faktatexter om djur, coola bilar och båtar. I varje bok finns läsförståelsefrågor på tre nivåer. Flera böcker avslutas med en lästeater. Alla böcker ligger också elevwebben.

Om Läsresan Åk 3

I Läsresan för åk 3 fortsätter vi nu att skapa utmaningar för läsande och skrivande. Nu börjar dina elever i åk 3 och har kommit en bra bit på vägen mot ett eget läsande och skrivande. Undervisningen behöver fortsatt utvecklas, eleverna vill ha stöd och utmaningar. Utifrån Läsresan kan elevernas läslust och skrivglädje stimuleras, läsförståelsen fördjupas och förmågan att skriva texter med struktur och kvalitet utvecklas. För att nå riktigt långt behövs såväl ansträngning som engagemang. Du satsar på att utveckla undervisningen och dina elever satsar på att utveckla läs- och skrivkunnande. Ni gör Läsresan tillsammans!

Så här använder du lärarwebben

Läsresans webb åk 3 innehåller både en lärarwebb och en elevwebb för klassens alla elever. Titta på vår videoguide och se hur det digitala komplementet kan bli ett lyft för din undervisning och elevernas lärande.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev.

Läsresan