×
Flipbook

Bläddra i boken

Läsresan FK arbetsbok

  • Basläromedel
  • Svenska
  • FK

I Läsresans arbetsbok arbetar eleverna med läsförståelse, bokstav och ljud samt ordbilder – allt kopplat till den gemensamma läsningen och språklekarna i läseboken.
Här får eleverna rita och berätta utifrån en läsförståelsefråga till kapitlets text och dela sina tankar med varandra. De arbetar vidare med veckans bokstav, både form och ljud. De får också öva att kunna läsa och skriva sitt eget namn samt våra vanligaste ordbilder. Arbetsgången är tydlig och densamma för varje kapitel.

Ur innehållet:

  • Alfabetet
  • Veckans bokstav
  • Koppla ljud till bokstav
  • Jag skriver bokstäver och ord
  • Ordbilder
  • Läsförståelse
Mer information Visa mindre
81 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs: FK - basläromedel
ISBN: 978-91-8835-972-8
Beställnr: 6002
Produktstorlek: 64 sidor, Häftad, 240 × 190 mm
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel