×

Läsresan FK webb

  • Basläromedel
  • Digitalt läromedel
  • Svenska
  • FK

Läsresan webb innehåller både ditt digitala stöd för undervisningen och en webb för dina elever där de kan öva vidare på egen hand.
• Alla texter i läseboken är inlästa. Här startar er gemensamma läsupplevelse.
• Alfabetet – forma bokstäver och lyssna på bokstavsljud.
• Övningar för att upptäcka koppling mellan bokstav och ljud.
Läsresan webb är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Läsresan webb – lärare
Inled dina lektioner med att lyssna på kapitlets text, arbeta med ordförståelse och upptäck alfabetets bokstäver och dess ljud. I språklådan finns övningar för att utveckla fonologisk medvetenhet såsom att höra antal ljud. Språklådan innehåller också ett blädderblock att skriva gemensamma texter på. Förutom hela läseboken finns även arbetsboken och lärarhandledning i visningsformat samt kopieringsunderlag i färg med utskriftsfunktion.

Läsresan webb – elev
Eleverna loggar enkelt in på läsresan.se med klassens gemensamma lösenord. Här kan eleverna på egen hand läsa och lyssna på läsebokens texter, öva bokstäver och ljud, spela memory, lägga ljudpussel och mycket mera, både i skolan och hemma.
Ur innehållet:
• Alfabetstavlan – hitta bokstav, hitta ljud
• Sång – Alfabetet
• Memory – träna några bokstavsgrupper i taget
• Ordväskan – antal ljud, markera ljudet
• Nivåbibliotek – öva läsning i småböcker

Mer information Visa mindre
1 200 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs: FK
ISBN: 978-91-7857-009-6
Beställnr: 6013
Licensperiod: 12 månader
Produktstorlek:
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel