×
Flipbook

Bläddra i boken

Läsresan FK läsebok

  • Basläromedel
  • Svenska
  • FK

I Läsresans läsebok upptäcker och läser ni texterna tillsammans, du och dina elever. Alla är med och ni får en gemensam läsupplevelse med rikliga tillfällen till samtal. I läseboken finns många förslag på språklekar. Dina elever får lära sig att koppla bokstav till ljud, den fonologiska medvetenheten som är vägen till läsning. Eleverna kommer att få koll på läsriktningen, känslan för korta och långa ord och mycket mera.
Läseboken innehåller 12 kapitel med olika slags texter: berättelser, faktatexter, rim och ramsor. Varje text har sin egen författare och illustratör, vilket skapar mångfald, väcker nyfikenhet och stimulerar läslusten.
Tre härliga myllerbilder är utgångspunkt för samtal och upptäckter. I varje bild finns en mängd föremål och händelser med koppling till de bokstavsljud som övats.

Ur innehållet:

  • Veckans bokstav
  • Koppla ljud till bokstav
  • Ord att förstå
  • Läsförståelse
  • Olika texttyper
  • Myllerbilder
Mer information Visa mindre
139 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs: FK - basläromedel
ISBN: 978-91-8835-971-1
Beställnr: 6001
Produktstorlek: 168 sidor, Limbunden, 190 × 240 mm
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel