Läromedel NO/SO

Våra läromedel i NO/SO finns för både lågstadiet och mellanstadiet och väcker nyfikenhet hos eleverna samtidigt som de ger eleverna vägledning för att själva kunna utforska, söka och värdera fakta. De är ett utmärkt stöd i din lektionsplanering och undervisning och är utformade i enlighet med kursplanen i LGR11.

För individuellt och gemensamt arbete i NO/SO

Undervisningen i NO/SO ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina kunskaper samt ge redskap för att formulera egna och granska andras argument. Det är väl härligt som lärare när eleverna blir engagerade och motiverade i sitt arbete! Ex. en dag med naturstudier, sedan uppföljning i klassrummet när man dokumenterar och delar sina upplevelser och lärdomar med varandra.

SO-böckerna innehåller teman som religion, demokrati, forntid, medeltid och närområdet och NO-böckerna inkluderar flera teman inom naturkunskap med växter och djur i fokus.

Läs mer Visa mindre