Läromedel svenska Åk 5

Majema erbjuder läromedel i svenska för årskurs 5. Läromedel där eleverna får arbeta med övningar som inspirerar och är elevnära. Övningar som utvecklar språket och skrivandet. Det finns övningar som tränar läsförståelsen, uppgifter med ordkunskap och språklära. Majemas läromedel i svenska för åk 5 ger även många möjligheter till att utveckla sitt skrivande. Både att själv skriva och bearbeta sina texter och även tips på hur man kan ge respons på texter skrivna av andra.

Muntlig framställan ges utrymme i Majemas läromedel i svenska åk 5. Att prata inför andra och argumentera för sin åsikt kan kännas jobbigt för att sedan bli riktigt roligt och stimulerande när man får de rätta verktygen.

Våra läromedel i svenska för åk 5 har en tydlig struktur, tilltalande illustrationer, är lätta att undervisa ifrån samt utmanande och utvecklande för eleverna.

Läs mer Visa mindre