Läromedel engelska Åk 2

I Majemas läromedel i engelska för årskurs 2 får eleven möta, öva och lära engelska på många varierande sätt och bygga upp ett språkligt självförtroende. I enlighet med modern språkforskning undviks svenska instruktioner och ord i böckerna. Fokus i engelska i åk 2 är att hjälpa eleven att känna sig trygg både med att tala, lyssna, samtala, läsa, sjunga, agera och skriva på engelska.

Basläromedel i engelska

I vårt basläromedel för engelska åk 2 (länk till Learn English) får eleverna möta berättelser som gör språket levande och mer angeläget för eleven. Det finns gott om varierade övningar, både i boken och på elevwebben. Du som lärare har ytterligare uppgifter och stöd i din undervisning på lärarwebben och i lärarhandledningen. De elevnära berättelserna i grundboken finns även som fristående bokpaket.

Fristående böcker i engelska

Majema erbjuder även fristående engelskböcker till dina elever med mängder av kreativa och utmanande uppgifter med olika inriktning. Övningar som kan utföras enskilt eller i grupp med ex. intervjuer, spel, kluriga frågeställningar eller att skriva engelska texter.

Läs mer Visa mindre