Läromedel svenska Åk 1

För dig som lärare i årskurs 1 handlar det om att, utifrån elevens redan påbörjade läs- och skrivutvecklingsprocess, planera och genomföra undervisning som stödjer den vidare.

Majema erbjuder läromedel i svenska för åk 1 som ger goda förutsättningar, möjligheter och utmaningar för alla dina elevers språkutveckling. Det finns både ett basläromedel med tillhörande lärar- och elevwebb, en läromedelsserie i svenska med lärarwebb samt fristående arbetsböcker.

Vad som än ska övas på - forma bokstäver, läsförståelse, läsflyt eller stavning. Hos Majema hittar du något som passar! Antingen en komplett basläromedelsserie eller en enkel arbetsbok.

Majemas läromedel i svenska för åk 1 är framtagna av erfarna läromedelsutvecklare, som själva är lärare och vet vad som behövs för en framgångsrik undervisning. Du kan lita på att materialet följer läroplanen och håller god kvalitet. Och som alltid är det viktigt med en tydlig struktur och en inspirerande layout.

Läs mer Visa mindre