Write

Arbetsbok i engelska
Om Write

Write är en arbetsbok i engelska som innehåller skrivövningar, pysselsidor och ordlistor. Tanken med arbetsboken Write är att eleverna ska komma igång och våga skriva på engelska samt utveckla sitt skrivande och sitt engelska ordförråd. Boken innehåller påbörjade meningar som eleven får färdigställa och därefter använda för att skapa en text.

Write red åk 3

I Write red får eleverna skriva klart påbörjade meningar, t.ex. I can ..., I have ..., I am ... Därefter använder de meningarna till att skriva en text. I den tillhörande ordlistan kan eleverna hitta ord som de har nytta av i skrivandet.

Skrivövningar - Övningarna är i stigande svårighetsgrad med mycket repetition, vilket gör att eleverna känner sig säkra, vågar och tror på sin förmåga. Det är viktigt att du som lärare har en gemensam genomgång som inledning till varje skrivövning.

Pysselsidor - Innehåller korsord och olika ordlekar, dessa sidor kan eleverna arbeta med på egen hand. I korsorden övas bl.a.: Colours, numbers, animals och body. Word play är tre olika ordlekar som utgår ifrån korsordet.

Write green åk 4

Write green innehåller påbörjade meningar och utifrån det textskrivning. Eleverna får bl.a. använda sagoformen "Once upon a time ..." där de skriver i dåtid. De får också skriva fakta om djur i en tankekarta, samt svara på frågor om sig själva. Alla texter får en individuell karaktär. I ordlistan hittar eleverna ord som de har nytta av när de skriver sina texter.

Övningarna är i stigande svårighetsgrad med mycket repetition, vilket gör att eleverna känner sig säkra, vågar och tror på sin förmåga.

Pysselsidor - Innehåller korsord och olika ordlekar, dessa sidor kan eleverna arbeta med på egen hand. Pysselsidornas korsord handlar bl.a. om: Wild animals, clothes, fruits and vegetables, the house och at school. Word play är tre olika ordlekar som utgår från korsordet. 

Write blue åk 5

Arbetsgången är densamma genom hela boken, med en sida att öva och en sida att skriva rent sin text. Något som underlättar för dig som lärare samtidigt som det är en trygghet för eleverna.

Skrivövningarna är i stigande svårighetsgrad med mycket repetition, vilket gör att eleverna känner sig säkra, vågar och tror på sin förmåga.

Pysselsidor - Innehåller korsord och olika ordlekar, dessa sidor kan eleverna arbeta med på egen hand. Pysselsidornas korsord övar bl.a.: at the restaurant, proffessions, verbs, opposites och adjectives.

Ordlistor - Här kan eleverna hitta ord, översätta från svenska till engelska, som de har nytta av när de skriver sina texter. 

Word play är ordlekar uppdelade i Riddles och Just for fun/Swedish towns.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev.