Läromedel matematik Åk 4-6

Som lärare i mellanstadiet har du säkert upplevt utmaningen med att räcka till för alla elever. Du behöver ett läromedel där eleverna kan öva och utmanas på sin nivå. Hos Majema finns moderna och stimulerande läromedel i matematik åk 4-6 som stöttar dig i att utveckla dina elevers matematiska förmågor. Dina elever utvecklar goda kunskaper för att kunna formulera och lösa problem, samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Vi tror på ett lustfyllt lärande i kombination med tydlig struktur och erbjuder läromedel som fokuserar på att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Våra läromedel i matematik är utformade helt i enlighet med kursplanen i Lgr 22.

Basläromedel och fristående matteböcker för mellanstadiet

Majema erbjuder ett tryggt och modernt basläromedel i matematik för åk 4-6 som ger dig ett samlat grepp kring din undervisning, tar hänsyn till elevernas kunskapsspridning och har en tydlig plan för hur du kan planera ditt arbete. Det finns ett digitalt lärarstöd med färdiga genomgångar som underlättar din matte-undervisning och eleverna har en egen webb med individuell färdighetsträning, övning och fördjupning. Den tillhörande lärarhandledningen erbjuder lektionsförslag och genomgångar och har utförlig bedömningshjälp. Du hittar även fristående matteböcker med mängder av kreativa och utmanande uppgifter med olika inriktning.

Stöd för summativ och formativ bedömning i matematik

I årskurs 6 delas det ut betyg i matematik och under årskurserna 4-6 ska du som lärare göra de bedömningar som kommer att ligga till grund för det. I våra läromedel i matematik för mellanstadiet får du som lärare det stöd du behöver för att bedöma och utvärdera elevernas kunskaper. Även eleverna får hjälp och stöd i sina matteböcker, så att ni tillsammans kan nå fram till kunskapsmålen i slutet av åk 6.

Variationen av kommunikation, problemlösning, utmaning på rätt nivå och färdighetsträning – allt i en tydlig struktur under lustfyllda former – det leder till en framgångsrik matematikundervisning.

Läs mer Visa mindre