×
Flipbook

Bläddra i boken

Mitt i prick 4B grundbok ej förbrukning

 • Basläromedel
 • Matematik
 • Åk 4

Mitt i prick 4B har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första utgör basen, det alla ska arbeta med. Här finns också kapitlets samtalsbild med tillhörande berättelse. Den tredje sidan har extra övningar för fördjupning.

Till Mitt i prick 4B grundbok ej förbrukning använder eleverna ett räknehäfte att skriva i.

Mitt i prick 4B innehåller mycket färdighetsträning men också tio kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med en repetitionsbana, en undersökande aktivitet, ett test med självbedömning samt en kluringsida och ett spel.

Två sidor bas – för alla elever - I den gula rutan visas det nya som ska läras i kapitlet. De två sidorna har rikligt med övningar på kapitlets matematiska innehåll. Här finns också en samtalsbild, med tillhörande berättelse i lärarhandledningen. På Mitt i prick lärarwebb kan ni lyssna på den inlästa berättelsen och ha en gemensam genomgång med digitala webbverktyg utifrån den gula rutans innehåll.

En sida extra – för de elever som behöver mer att arbeta med. Tredje sidan i kapitlet innehåller extra övningar för fördjupning.

Kommunikation och samarbete - Vart femte kapitel i grundboken har fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Här finns utrymme för elevens egna tankar och lösningar.

Ur innehållet:

 • Bråktal
 • Decimaltal
 • Rimlighet
 • Division – huvudräkning med och utan rest
 • Kort division
 • Tid – analog och digital form
 • Tidsskillnad
 • Binära talsystemet
 • Problemlösning
 • Programmering

Paketpris!
20 stycken elevböcker och webb för lärare och elever. Klicka här.

Mer information Visa mindre
133 kr
Skickas inom: 4-5 arbetsdagar
tick icon I lager
Årskurs: 4
ISBN: 978-91-7857-188-8
Beställnr: 875
Produktstorlek: 153 sidor, limbunden, 215 × 240 mm
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel