Min bok om Åk 1 - 6

Kombinerade arbets- och faktahäften

Elevens personliga faktabok i NO och SO

Min bok om

Min bok om är en serie kombinerade arbets- och faktahäften som fungerar lika bra för individuellt fördjupningsarbete som för klassens gemensamma arbete. Häftena finns i olika NO och SO-ämnen för åk 2-5.

Med tillgång till böcker, webb och andra informationskanaler får eleven söka fakta, värdera olika källor, skriva, rita, tänka och förstå, utifrån ett temaområde. Min bok om innehåller fem uppslag med tydlig struktur och intresseväckande frågeställningar. Strukturen och frågeställningarna är utformade för att ge eleven stöd i sitt sökande efter relevant fakta och i sitt reflekterande. Min bok om blir elevens personliga faktabok.

NO

Min bok om Växter och djur, Skogens djur, Träd, Fåglar, Blommor, Småkryp är kreativa och inspirerande häften för åk 2-4. De passar bra såväl i klassrummet som till enkla fältstudier och undersökningar i naturen.

I Min bok om växter & djur sammanfattas alla fem Min bok om i NO. Helt nya är sidorna om naturens livscykler och näringskedjor.

SO

Min bok om Närområdet (åk 2-3), Demokrati (åk 4-6), Religion och forntid (åk 3-5), Medeltid (åk 4-5) är konkreta och inspirerande häften som ger en mjuk och utforskande ingång till lärandet i de samhällsorienterade ämnena.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev!