Språkskrinet Åk 4-6

Nyckeln till ett rikare språk
Språkskrinet för åk 4-6 innehåller alla delar du och eleverna behöver för att utveckla och använda språket.
Om Språkskrinet Åk 4 - 6

Språkskrinet för åk 4-6 innehåller alla delar du och eleverna behöver för att utveckla och använda språket. Det centrala innehållet i svenska åk 4-6 i Lgr 11 ligger till grund för övningarna i Språkskrinet 4-6. I varje kapitel arbetar dina elever med fyra delar: läsning och läsförståelse, språklära, ordkunskap, skrivning. Allt samlat i en och samma bok!

Ni får gemensamma läsupplevelser som leder till spännande samtal och diskussioner. Som lärare får du möjlighet att aktivt undervisa i läsförståelsen.

Språkskrinet åk 4-6 innehåller grundböckerna Alien, Drake och Bläckfisk samt tillhörande kopieringsunderlag.

Grundbok

Språkskrinet alien innehåller tio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelrubriker är födelsedagen, Ny i klassen, Hemkunskap, Olyckan och Strandutflykt.

Texten som inleder varje kapitel ger dina elever en gemensam läsupplevelse som kan leda till spännande samtal och diskussioner. Ni får lära känna och följa eleverna i en klass och läsa om deras glädjeämnen och problem. Efter att ha reflekterat och gemensamt samtalat om texten följs den sedan upp med att eleverna svarar individuellt på läsförståelsefrågor i tre nivåer.

Ordkunskapen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat talstreck, egennamn och stavning ä-ljudet. I skrivningen möter eleven olika texttyper till exempel dikter, reklam och dagbok. Skrivuppgiften i varje kapitel inleds med en skrivarskola. Här får eleverna fakta, goda råd och exempel som tydliggör uppgiften. En given gemensam inledning på lektionen. 

Efter vart tredje kapitel får eleverna tillfälle att göra en diagnos för att kolla av att de kommer ihåg det de arbetat med i språklära och ordkunskap.

Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlaget är ett viktigt komplement till grundboken. Här finns:

– Läxuppgifter i muntlig framställan och språklära, till varje kapitel.

– Min kunskapsutveckling i svenska – underlag att fylla i.

– Checklistor för elevens uppföljning och bearbetning av sin text.

–  Att skriva en text - arbetsgång för författare

– Responsunderlag för hur eleverna kan ge feedback på en kamrats text.

– Facit till grundbok och läxor.

Läxorna är av tre olika typer: muntlig framställan (t.ex. argumentation), mer språklära samt uppföljning av grundbokens skrivuppgift

Grundbok

Språkskrinet drake innehåller tio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta ca tre veckor. Exempel på kapitelrubriker är Trafikdag, Kalla kårar, Prao och Hemligt meddelande.

den elevnära texten som inleder varje kapitel ger dina elever en gemensam läsupplevelse som kan leda till spännande samtal och diskussioner. Man får lära känna och följa eleverna i en klass och läsa om deras glädjeämnen och problem.  Efter reflektion och gemensamma samtal om texten får eleverna svara individuellt på läsförståelsefrågor i tre nivåer.

Ordkunskapen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat alla ordklasser, sammansatta ord och stavning med tj-ljudet. 

Skrivuppgiften i varje kapitel inleds med en skrivarskola där eleverna får lära sig de olika texttypernas särdrag och öva olika moment i textskrivandet, samt arbetsgången vid författande. Skrivarskolan är en given inledning på lektionen.

Efter vart tredje kapitel får eleverna  göra en diagnos för att kolla att de kommer ihåg det de arbetat med i språklära och ordkunskap.

Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlaget är ett viktigt komplement till grundboken. Här finns:

– Läxuppgifter i muntlig framställan och språklära, till varje kapitel.

– Min kunskapsutveckling i svenska – underlag att fylla i.

Att skriva en text - arbetsgång för författare.

– Checklistor för elevens uppföljning och bearbetning av sin text.

– Responsunderlag för hur eleverna kan ge feedback på en kamrats text.

– Facit till grundbok och läxor.

Läxorna är av tre olika typer: muntlig framställan (t.ex. argumentation), mer språklära samt uppföljning av grundbokens skrivuppgift.

Grundbok Bläckfisk

Språkskrinet Bläckfisk innehåller tio kapitel, där var tredje innehåller en diagnos, där eleverna får kolla om de kommer ihåg vad de har arbetat med i språklära och ordkunskap de senaste 9 veckorna. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelrubriker är Författarbesök, FN-dagen, Fritidsgården och Hållbart.

Texten som inleder varje kapitel ger dina elever en gemensam läsupplevelse som kan leda till spännande samtal och diskussioner. Ni får lära känna och följa eleverna i en klass och läsa om deras glädjeämnen och problem.

Ordkunskapen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat små skiljetecken, huvudsats/bisats och stavning av låneord. I skrivningen möter eleven olika texttyper så som insändare, parallellhandling och fantasy. I Språkskrinet bläckfisk finns ett extra uppslag efter varje kapitel: Språkbruk. Där möter eleverna bl.a. filmskola, författarporträtt och slang.

Skrivuppgiften i varje kapitel inleds med en skrivarskola. Här får eleverna fakta, goda råd och exempel som tydliggör uppgiften. En given gemensam inledning på lektionen.

Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlaget är ett viktigt komplement till grundboken. Här finns:

– Läxuppgifter i muntlig framställan och språklära, till varje kapitel.

– Min kunskapsutveckling i svenska – underlag att fylla i.

– Att skriva text - arbetsgång för författare.

– Checklistor för elevens uppföljning och bearbetning av sin text.

– Responsunderlag för hur eleverna kan ge feedback på en kamrats text.

– Facit till grundbok och läxor.

Läxorna är av tre olika typer: muntlig framställan (t.ex. argumentation), mer språklära samt uppföljning av grundbokens skrivuppgift.

Vill du veta mer?

Nyfiken på att bläddra i seriens alla delar? Beställ en Majemalåda! Du får ha den till påseende på skolan i två veckor helt kostnadsfritt. Perfekt när du vill titta och bläddra i böckerna tillsammans med kollegorna.

Beställ en låda Boka ett skolbesök

Bonusmaterial

Bonusmaterial Språkskrinet Alien, åk 4 Ladda ner PDF
Bonusmaterial Språkskrinet Alien, åk 4 - LGR22 komplettering Ladda ner PDF
Bonusmaterial Språkskrinet Drake, åk 5 Ladda ner PDF
Bonusmaterial Språkskrinet Drake, åk 5 - LGR komplettering Ladda ner PDF
Bonusmaterial Språkskrinet Bläckfisk, åk 6 Ladda ner PDF
Bonusmaterial Språkskrinet Bläckfisk, åk 6 - LGR22 komplettering Ladda ner PDF
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev!

Språkskrinet