×
Flipbook

Bläddra i boken

Språkskrinet clown lärarhandledning

 • Läromedelsserie
 • Svenska
 • Åk 2

I Språkskrinet clown lärarhandledning finns konkreta förslag på hur du kan inleda din lektion och undervisa kring det som ska läras. Läxor/öva mer finns som kopieringsunderlag. Facit för grundboken ingår.

Övningarna i Språkskrinet clown bygger på gemensamma lärarledda genomgångar. En kort introduktion gör att dina elever får ut så mycket mer av övningen, än om de bara arbetar på egen hand. Det ger dem en gemensam plattform där de får tillfälle att uttrycka tankar och erfarenheter och dela med sig av idéer och ordförråd. Det medför också att de har lättare både att komma igång och att arbeta med själva övningen. De har den så viktiga förförståelsen.

Därför har böckerna i serien Språkskrinet en struktur som gör det lätt att ha gemensam introduktion av varje ny övning. Denna handledning är fylld av förslag till korta introduktioner.

 • Tips och idéer för gemensamma introduktioner
  Här i lärarhandledningen har vi samlat några tips och idéer kring hur du kan inleda varje sida i Språkskrinet clown.
 • Läxa – kopieringsunderlag
  Till varje uppslag finns också en läxa (kopieringsunderlag) som en uppföljning till det eleverna har arbetat med under veckan.
 • Facit
  Facit finns till de sidor där det är relevant.

Språkskrinet clown lärarhandledning är en handledning som hör till Språkskrinet clown grundbok. Språkskrinet är en serie böcker i svenska, från årskurs 1 - 6.

Mer information Visa mindre
322 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs: 2
ISBN: 978-91-8587-535-1
Beställnr: 516
Produktstorlek: 64 sidor, A4, häftad
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel