×
Flipbook

Bläddra i boken

Språkskrinet cirkussommar läsförståelse åk 2-3

  • Läromedelsserie
  • Svenska
  • Åk 2-3

”Julia går på cirkusskola och får dessutom chans att besöka en riktig cirkus.” Eleven får nu skriva förklaringar till ord ur texten och större fokus ligger på den reflekterande läsningen. I Språkskrinet cirkussommar läsföreståelse uppmuntrar både texter och bilder till tankar och samtal.

Texterna och arbetsuppgifterna i boken lämpar sig väl för gemensam undervisning och uppföljning. Som lärare ges du goda möjligheter att lyfta och samtala om nya ord och uttryck, låta eleverna återberätta och diskutera handlingen samt fundera vidare utifrån bilderna. Texterna passar också för vägledd läsning i smågrupper. Under den vägledda läsningen kan du ge omedelbar feedback på hur eleverna tar sig an texten och vägleda dem om de stöter på hinder. Varje uppslag består av en sida text och en sida arbetsuppgifter och frågor.

På frågesidan får eleverna:
- ringa in ord i texten inom olika kategorier och skriva dem
- hitta svar i texten
- hitta svar mellan raderna i texten
- fundera vidare utifrån text och bild.

Frågesidan har alltid samma struktur.

Språkskrinet Läsförståelse Cirkussommar är ett fristående häfte som hör till Språkskrinet Clown. Boken tillhör serien Språkskrinet, som är en serie i svenska, för årskurs 1-6.

Mer information Visa mindre
51 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs: 2-3
ISBN: 978-91-8587-595-5
Beställnr: 526
Produktstorlek: 24 sidor, 210 x 260 mm, häftad
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel