×
Flipbook

Bläddra i boken

Bokstavsloggen

  • Extraböcker
  • Svenska
  • Åk 1

Bokstavsloggen är en arbetsbok för bokstavsträning. Den har en tydlig struktur och arbetsgång och är därför perfekt för den första bokstavsinlärningen.

Eleven övar att skriva bokstaven och göra ljudanalys, att skriva egna ord där bokstaven ingår, samt att skriva en mening utifrån en fråga.

I Bokstavsloggen ingår även övningar av typen:

- rim

- korsord

- ordbilder

- ordkunskap

- alfabetet.

Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning utan ökande svårighetsgrad. Det ger dig som lärare möjlighet att välja i vilken ordning ni ska arbeta med bokstäverna. Överst på varje uppslag finns hela alfabetet med en illustration till varje bokstav.

Mer information Visa mindre
64 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs: 1
ISBN: 978-91-8949-976-8
Beställnr: 501
Produktstorlek: 64 sidor, 210 x 260, häftad
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel