×

Läsresan 1 webb åk 1

  • Basläromedel
  • Digitalt läromedel
  • Svenska
  • Åk 1

Läsresan webb innehåller både en lärarwebb och en elevwebb till alla dina elever. På lärarwebben har du det interaktiva stöd du behöver för varierade genomgångar. På elevwebben övar dina elever vidare på egen hand och utifrån sin nivå.

Ni övar gemensamt att:

  • Läsa – alla läsebokens texter är inlästa med textmarkering.
  • Förstå ord ur texten.
  • Repetera alfabetet, bokstav och ljud.
  • Skriva utifrån modelltexter.

Läsresan lärarwebb

Inled dina lektioner med att lyssna på kapitlets text, arbeta med ordförståelse eller modelltexter. I språklådan finns flera olika interaktiva och språkstimulerande övningar att arbeta med tillsammans. Både läsebok och arbetsbok kan visas i storformat. Ifrån lärarwebben har du även tillgång till lärarhandledning och möjlighet att skriva ut alla kopieringsunderlag i färg.

Läsresan elevwebb

Eleverna loggar enkelt in på Läsresan.se med klassens gemensamma lösenord. Dina elever kan då läsa och lyssna på alla texter i läseboken, repetera alfabet, öva stavning, spela memory och mycket annat, både i skolan och hemma.

Mer information Visa mindre
1 350 kr
Skickas inom: Aktiveringskod skickas nästföljande dag
tick icon I lager
Årskurs: 1
ISBN: 978-91-7857-010-2
Beställnr: 6014
Licensperiod: 12 månader
Produktstorlek:
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel